21 August, 2017

Care este modelul şi conţinutul formularului 200 – Declaraţie privind venitul realizat?

În Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 24 din 12 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

* Cui se adresează actul normativ ?

Actul normativ se adresează persoanelor fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

- activități independente;

- cedarea folosinței bunurilor;

- activități agricole, când venitul se stabilește în sistem real;

- transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;

- operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare.

Aceste persoane au obligația depunerii “Declarației privind venitul realizat”/formular 200 până pe data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.  Pentru fiecare tip de venit, se va depune câte un formular al declarației 200.

Declarația se depune, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on- line, existent pe portalul e-guvernare.ro

Ordinul aprobă conținutul și modelul următoarelor documente:

- Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale -  Formular 260;

- anexa nr. 1 “Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”;

- anexa nr. 2 “Situaţie privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuției lunare de asigurări sociale”.

Observăm corelarea deciziei de impunere atât cu impozitul pe venit, cât și cu contribuția la asigurările de sănătate și sociale.

Reamintim și faptul că persoanele fizice ce depun această declarație, dar și salariații, pot decide plată a 2% din impozitul pe venit către entități non-profit, recunoscute de lege.

Formatul declarației 200 “Declarația privind veniturile realizate în România” cuprinde rubricaţia necesară pentru direcționarea acestor sume, din impozitul pe venit.

Salariații pot decide și ei virarea a 2% din impozitul pe venitul din salarii, prin depunerea declarației 230, și va trebui să urmărim modificările următoare ale formularului, deoarece fișele fiscale nu se mai depun.

 Angajatorii depun, desigur, declarația 205 ce a preluat și rolul fișelor fiscale.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu