Întrebare:

“Bun
ă ziua.
Sunt contabil şi trebuie să învăţ cum trebuie să verific ceea ce se regăseşte în contabilitatea firmei. Vă rog să îmi spuneţi ce metode de verificare trebuie să aplic la finalul unei luni când verific balanţa de verificare a conturilor? Mulţumesc.
Oana M, Slobozia.”
Răspuns:
Referitor la metodologia de control sau de verificare a unei balanţe de verificare a conturilor contabile, vă recomandăm să aveţi în vedere aspecte-cheie precum:
1. posturile mari sau foarte importante;
2. posturile cu cifre rotunde;
3. operaţiunile care nu au explicaţia clară;
4. operaţiunile care depăşesc cadrul obişnuit al unui cont, conform tehnicilor de funcţionare;
5. operaţiunile din preajma închiderii şi deschiderii exerciţiului.
Metodele contabile de verificare a datelor din contabilitatea unei societăţi sunt cele prevăzute în doctrina de specialitate şi cele reglementate prin acte normative specifice. Astfel, putem vorbi despre:
1. verificarea rulajelor şi soldurilor;
2. refacerea unor calcule;
3. analiza situaţiilor financiare, a balanţelor de verificare sau a altor calcule de sinteză;
4. urmărirea respectării metodologiei contabile şi a regulilor de reflectare a înregistrărilor;
5. controlul modului de evaluare a elementelor patrimoniale;
6. efectuarea unor punctaje (între evidenţa cantitativă şi cea valorică, între conturile analitice şi cele sintetice);
7. verificarea corectitudinii analizelor pe bază de situaţii financiare sau a altor analize economico-financiare.
De asemenea, în ceea ce priveşte metodele contabile de verificare a datelor din contabilitatea unei societăţi, mai putem menţiona:
1. întocmirea unor desfăşurătoare pentru intrările sau ieşirile de bunuri;
2. reconstituirea evidenţei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile global-valorice;
3. analiza comparativă sau în dinamică a depunerilor de numerar din vânzări;
4. identificarea eliberării de bunuri care nu au intrat oficial în gestiune;
5. analiza stocului maxim posibil;
6. cercetarea unor fapte sau fenomene economice în corelaţie cu documentele financiar-contabile ce reflectă anumite categorii de fapte şi fenomene;
7. separarea intrărilor sau ieşirilor de bunuri pe schimburi sau pe ture, în gestiunile colective.


comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here