Conform art. 24 din Legea nr. 8/1996, dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice se naşte din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare. Opera poate fi creată şi pe bucăţi, caz în care pentru fiecare dintre acestea se va calcula un termen de protecţie distinct.

Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 21 durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţă publică în mod legal. Dacă nu există moştenitori, exerciţiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieţii de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creaţie.

Persoana care, după încetarea protecţiei dreptului de autor, aduce la cunoştinţă publică, în mod legal, pentru prima oară, o operă nepublicată înainte, beneficiază de protecţia echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protecţiei acestor drepturi este de 25 de ani începând din momentul în care a fost adusă pentru prima oară la cunoştinţă publică, în mod legal.

Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunoştinţă publică, în mod legal, sub pseudonim sau fără indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunoştinţă publică a acestora.

În cazul în care identitatea autorului este adusă la cunoştinţă publică înainte de expirarea termenului de 70 ani sau pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o îndoială asupra identităţii autorului, drepturile patrimoniale se vor întinde pe tot timpul virţii autorului.

Dreptul de autor pentru operele realizate în colaborare, se vor întinde pe o perioadă de 70 de ani de la moartea ultimului coautor. Dacă aceste opere au fost făcute din mai multe bucăţi, dreptul de autor al fiecărui coautor, se va întinde pe o perioadă de 70 de ani de la moartea fiecărui coautor în parte.

Drepturile patrimoniale asupra operelor colective vor dura 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoştinţa publică, sub condiţia ca în termen de 70 de ani de la crearea operei, aceasta să fie adusă la cunoştinţa publicului.

Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani.

În cazul drepturilor de autor asupra desenelor şi modelelor industriale acestea se vor întinde pe durata valabilităţii certificatului de înregistrare întrucât aceste drepturi sunt conferite prin acest certificat.

Conform art. 31 din Legea nr. 129/1992, perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar şi poate fi reînnoită pe trei perioade succesive de 5 ani.

Pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menţinere în vigoare a acestuia. Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturi. Decăderea titularului din drepturi se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

ATENŢIE! În cazul în care autorul operei a decedat, termenele se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor morţii autorului sau aducerii operei la cunoştinţa publică.

Ai nevoie de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here