În Monitorul Oficial nr. 583/2013 a fost publicat OMFP nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale. 

Prezenta procedură se aplică în mod exclusiv numai contribuabililor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi care gestionează fonduri europene neîncasate la scadenţă şi care au de achitat către bugetul de stat, în aceeaşi perioadă, impozite şi taxe administrate de ANAF.
Pentru aceşti contribuabili, ordinul aprobă o procedură de eşalonare la plată şi de scutire a sumelor accesorii, când aceşti contribuabili renunţă să solicite dobânzi şi penalităţi de întârziere de la autorităţile publice, când acestea nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată.
Pot primi înlesniri la plată atât beneficiarii fondurilor nerambursabile, cât şi partenerii beneficiarilor regăsiţi în anexa la contractul de finanţare.
Procedura de eşalonare începe prin depunerea unei cereri de înlesnire la plată, depusă la organul fiscal care administrează contribuabilul, prin care trebuie detaliate:

• tipul înlesnirii la plată solicitat;
• suma totală pentru care se solicită eşalonarea la plată sau accesoriile solicitate la scutire.
Înainte de a depune această cerere la ANAF, contribuabilul solicită un atestat cu situaţia sumelor neîncasate de la autoritatea de management care instrumentează fondurile europene nedecontate la scadenţă.
Opţional, acest contribuabil poate să notifice autoritatea de management că renunţă la dobânzi şi penalităţi.
Autoritatea de management, în termen de maximum cinci zile, verifică situaţia operatorului economic şi emite un atestat cu privire la sumele pe care operatorul economic le are de încasat, iar, după caz, precizează dacă operatorul renunţă la dobânzi şi penalităţi.
Atestatul este valabil 20 de zile de la emitere.
Acest atestat (în original) se va depune împreună cu cererea eşalonării la plată, iar autoritatea fiscală trebuie să se pronunţe în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii solicitării.

ÎN CE CONSTĂ PROCEDURA DE EŞALONARE?

În termen de maximum cinci zile de la depunerea cererii de eşalonare la plată sau anulare a sumelor accesorii, autoritatea fiscală trebuie să elibereze un certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor bugetare datorate de acest contribuabil.
Autoritatea fiscală trebuie, de asemenea, să verifice dacă contribuabilul se află în insolvenţă, dacă are o altă procedură de eşalonare la plată aflată în derulare sau dacă nu există deja instituite popriri ale altor creditori asupra sumelor de încasat de la autorităţile de management.
În funcţie de aceste trei conditii, autorităţile fiscale pot aproba sau respinge cererea de eşalonare la plată.
În cazul în care cererea contribuabilului a fost aprobată, efectele amânării la plată sunt:
• pentru obligaţiile principale amânate nu se datorează obligaţii fiscale accesorii, dacă şi contribuabilul a renunţat la solicitarea de dobânzi şi penalităţi pentru plata cu întârziere a fondurilor structurale;
• pentru obligaţiile fiscale amânate la plată nu se va aplica procedura executării silite, iar dacă aceasta a fost deja începută, se suspendă;
• pentru obligaţiile accesorii deja calculate până la depunerea cererii de eşalonare la plată, autorităţile fiscale au dreptul să le anuleze, dacă contribuabilul solicită acest lucru şi renunţă, de asemenea, la a solicita dobânzi şi penalităţi de întârziere de la autorităţile de management.
Actul normativ mai reglementează şi modul în care autorităţile de management vor colabora cu ANAF, dar şi modul în care se vor achita ulterior sumele care au făcut obiectul eşalonării la plată, în măsura în care autorităţile de management decontează fondurile europene.
Mai reţinem şi faptul că autorităţile fiscale sunt legal competente să anuleze obligaţiile fiscale accesorii ale contribuabilului care îndeplineşte condiţiile mai sus enumerate, iar ordinul stabileşte o procedură aplicabilă de către ANAF, precum şi formatul tipizatelor utilizate.

Notă: OMFP nr. 1520/2013 poate fi consultat gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here