Câteva informaţii despre cardurile europene, deja aplicate sau încă în fază de proiect. 

Cardul profesional european – EPC

Cardul profesional european (EPC) este o procedură electronică utilizabil pentru a obţine recunoaşterea calificărilor profesionale în altă ţară din Uniunea Europeană. Pentru moment, procedura EPC poate fi folosită doar pentru: asistent medical generalist, farmacist, fizioterapeut, ghid montan sau agent imobiliar.

În cazul celorlalte profesii, se aplică procedurile standard de recunoaştere a calificărilor. În viitor, procedura EPC ar putea fi extinsă la alte profesii.

Procedura EPC este de folos celor care doresc să îşi practice profesia în altă ţară din UE, temporar sau ocazional (mobilitate temporară).

Fără a fi un card propriu-zis, material, CPE este dovada electronică a faptului că au fost recunoscute calificările profesionale în ţara-gazdă) sau că aplicanţii îndeplinesc condiţiile necesare pentru a presta temporar servicii în ţara respectivă.

La fel, pentru calificările obţinute într-o altă ţară decât cea de reşedinţă, se poate solicita un CPE, dar doar dacă respectiva calificare a fost deja recunoscută într-un stat membru al UE iar cel interesat a exercitat profesia cel puţin 3 ani de la recunoaşterea sa.

Mai multe informaţii, pentru calificările obţinute în România, găsiţi aici .Pentru reglementări comunitare, puteţi consulta documentele puse la dispoziţie de site-ul europa.eu:

 Cardul european de servicii

Directiva privind serviciile, adoptată în 2006, a prevăzut dispoziţii generale care facilitează stabilirea prestatorilor de servicii şşi capacitatea acestora de a oferi servicii transfrontaliere pe piaţa unică. În acest context, este încă în fază de proiect – raport final – cardul electronic european pentru servicii, de interes în special în sectoarele de servicii precum serviciile pentru întreprinderi şi sectorul construcţiilor unde, de multe ori, prestatorii de servicii nu pot beneficia cu uşurinţă de oportunităţile de afaceri din alte state membre.

Cardul electronic european pentru servicii CES are drept scop reducerea complexităţii administrative pentru prestatorii de servicii care doresc să îşi extindă activităţile în alte state membre. Acesta va garanta, în acelaşi timp, că statele membre pot aplica reglementări justificate. Cardul ar fi oferit prestatorilor de servicii în mod voluntar, ca o cale alternativă pentru a demonstra conformitatea cu normele naţionale aplicabile. Acesta permite prestatorilor de servicii să utilizeze o procedură la nivelul UE complet electronică, pentru a finaliza formalităţile atunci când îşi extind activitatea în străinătate.

Prin intermediul cardului electronic, aceştia vor putea să evite obstacolele administrative, cum ar fi incertitudinea cu privire la cerinţele care se aplică, completarea de formulare disparate în limbi străine, traducerea, certificarea sau autentificarea documentelor şi etape procedurale neelectronice.

În cazul în care un prestator de servicii intenţionează să presteze temporar un serviciu la nivel transfrontalier, cardul electronic va fi emis de statul membru de origine. Statul membru gazdă ar avea posibilitatea de a se opune emiterii cardului electronic în cazul în care Directiva privind serviciile îi permite deja să facă acest lucru în temeiul unuia dintre motivele imperative de interes general enumerate la articolul 16. Odată emis, cardul electronic va permite prestatorului de servicii să presteze temporar servicii la nivel transfrontalier în statul membru gazdă. Competenţele decizionale ale statelor membre gazdă de a respinge o cerere pentru eliberarea unui card european pentru servicii rămân astfel neschimbate, în conformitate cu articolul 16 din Directiva nr. 123/2006 privind serviciile.

Mai multe informaţii: COM(2016) 823 final 2016/0402 (COD), Propunere de Directivă privind cadrul juridic şi operaţional al cardului electronic european pentru servicii, din 10 ianuarie 2017, aici.

România şi-a dat acordul, prin Hotărârea Senatului nr. 23/2017, referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul juridic şi operaţional al cardului electronic e – COM (2016) 823 final (hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 188/2017).

Este, de asemenea, în fază de proiect, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii şi a facilităţilor administrative aferente, COM(2016) 824 final, accesibil la această adresa

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Prin intermediul cardului electronic, aceştia vor putea să evite obstacolele administrative, cum ar fi incertitudinea cu privire la cerinţele care se aplică, completarea de formulare disparate în limbi străine, traducerea, certificarea sau autentificarea documentelor şi etape procedurale neelectronice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here