29 Ianuarie, 2020

Cardurile de transport pentru pensionari, veterani și alte categorii, amânate cu încă 2 ani

Guvernul a adoptat, în ședința din 18 decembrie, un proiect de hotărâre care prorogă termenul prevăzut la 1 ianuarie 2020, pentru acordarea cardurilor de transport ce includ gratuitățile acordate de stat pentru anumite categorii sociale, până la 1 ianuarie 2022. Este vorba despre includerea în cardurile de sănătate a unei părți care să include facilitățile și gratuitățile acordate la călătoriile pe calea ferată pentru pensionari, veterani și văduve de război.

Mai exact, prin Ordonanța de Guvern nr. 8/2011 s-a stabilit ca până la data de 31 decembrie 2011, veteranii de război și văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimației de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar”. Ministerul Transporturilor  și Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale ar fi trebuit să elaboreze normele de punere în aplicare, însă toate guvernele au amânat, prin prorogare, termenele. “Vor întreprinde măsurile necesare pentru ca, până la data de 31 decembrie 2011, pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de razboi”, se mai arăta în actul normativ”.

Prin actul normativ adoptat, Guvernul a prorogat termenul cu încă doi ani.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -Termenul prevăzut la art. V şi VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2021.

Executivul justifică măsura prin faptul că nu s-au luat măsurile necesare pentru cuprinderea partiției pentru transport în cardul naţional de asigurări de sănătate, deoarece nu toți beneficiarii facilităților la transport dețin un card de sănătate potrivit dispozițiilor art. 337 alin. (2) teza a 2-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, potrivit căreia „Pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional pentru dovedirea calităţii de asigurat, se emite adeverinţa de asigurat, prevăzută la art. 326 lit. c). Această partiție special ar avea, conform legii în vigoare, “valabilitatea de un an și va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora”. În plus, pentru carduri, ar trebui montate și cititoarele aferente: “Operatorii de transport, inclusive feroviari, trebuie să se doteze cu aparate de marcat electronice fiscale și cititor de carduri cu posibilitate de a transmite date on-line, amplasate în punctele de vânzare a biletelor de călători”.

Facilitățile de transport vor fi emise în continuare cu bilete de călătorii, conform Legii nr. 147/2000, modificată în 2004 şi 2012:

– Pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio R și trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localități. De această facilitate nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite, stabilite în baza altor prevederi legale.

– Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri regio R și trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a sau pentru mijloace de transport intern, auto ori naval, vor fi asigurate atât de unitățile cu capital de stat, cât și de societățile comerciale cu capital privat.

Ai nevoie de Legea nr. 147/2000? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu