Anul trecut, Guvernul a hotărât, prin ordonanţă de urgenţă privitoare la prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane. Actul normativ, OUG nr. 106/2017, a fost recent aprobat prin Legea nr. 173/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 611/2018. Vă propunem sa revedem ce s-a urmărit prin mai multe acte normative în acest domeniu. 

De ce a fost nevoie de prorogarea din 2017

Ordonanța de urgență nr. 106/2017 a fost emisă pentru depăşirea situaţiei conform căreia persoanele îndreptățite nu ar mai fi putut beneficia de facilități la transport pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie decât până la data de 31 decembrie 2017.

Mai mult, nici nu se putea rezolva un alt inconvenient determinat de faptul că în cardul național de asigurări de sănătate nu a fost cuprinsă partiția pentru transport.

Drept urmare, prin acest act normativ au fost aprobate două amânări de termene de punere în aplicare a unor reglementări anterioare. 

Facilităţi de transport şi carduri digitalizate

OG nr. 8/2011 aducea modificări la Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. Astfel, pentru a beneficia de regimul special, pensionarii urmau să primească legitimații de transport tip card, personalizate cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.

Legea prevedea valabilitatea pentru un an a acestui card care ar urma să stochezeva stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora. Reînnoirea anuală a cardului a fost condiţionată de predarea a celui deţinut.

Să reamintim facilităţile acordate de Legea nr. 147/2000, astfel cum dispune în prezent, în urma modificărilor aduse în 2004 şi 2012.

– Pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio R și trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localități. De această facilitate nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite, stabilite în baza altor prevederi legale.

 Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri regio R și trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a sau pentru mijloace de transport intern, auto ori naval, vor fi asigurate atât de unitățile cu capital de stat, cât și de societățile comerciale cu capital privat.

Ce termene a prorogat ordonanţa de urgenţă nr. 106/2017:

  • a fost amânat, până la 31 decembrie 2019, termenul pentru modificarea corespunzătoare a Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare,
  • a fost amânat, până la 31 decembrie 2019, termenul până la care Ministerul Transporturilor și Ministerul Muncii vor trebui să întreprindă măsurile necesare pentru ca veteranii de război și văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimației de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.  

Trecerea de la tichete la cardul de călătorie

Până la data de 1 ianuarie 2020 dată de la care, conform legii, se utilizează legitimațiile de călătorie de tip card, persoanele prevăzute de Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a beneficia de facilitățile acordate pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau taloane speciale de călătorie conform metodologiei în vigoare. 

Pe text de reglementare, amânarea a fost pusă în aplicare prin modificarea termenului prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here