Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile este în vigoare de la 11 mai 2023.

Beneficiarii de sprijin, posesori ai unui card de energie, au obligaţia de a înştiinţa Compania Naţională «Poşta Română» – S.A. despre schimbarea domiciliului/reşedinţei acestora.

Înştiinţarea poate fi făcută de către beneficiarul de sprijin prin prezentarea la sediul subunităţilor poştale, direct la salariatul poştal, sau prin intermediul serviciului telefonic pus la dispoziţie de Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.

Ca urmare a schimbării domiciliului/reşedinţei, se reia procedura de validare a eligibilităţii beneficiarului de sprijin, raportat la noul loc de consum şi se procedează după cum urmează:

a) dacă se constată că beneficiarul de sprijin este eligibil la noul loc de consum, iar pentru noul loc de consum nu a mai fost emis un card de energie, se anulează cardul emis pentru vechiul loc de consum, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care îşi schimbă domiciliul/reşedinţa, şi se emite un nou card de energie pentru noul loc de consum al beneficiarului de sprijin, cu preluarea soldului disponibil, dacă este cazul;

b) dacă se constată că beneficiarul de sprijin este eligibil la noul loc de consum, iar pentru noul loc de consum a fost emis deja un card de energie, se anulează cardul de energie de la vechiul loc de consum, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care îşi schimbă domiciliul/reşedinţa, se anulează şi cardul de energie deja existent pentru noul loc de consum şi se emite un nou card de energie pentru noul loc de consum, cu includerea beneficiarului care şi-a schimbat domiciliul/reşedinţa şi cu preluarea soldului disponibil de la noul loc de consum;

c) dacă se constată că beneficiarul de sprijin nu este eligibil la noul loc de consum, cardul de energie de la vechiul loc de consum se anulează, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care îşi schimbă domiciliul/reşedinţa, cu decontarea sumelor utilizate până la schimbarea domiciliului/reşedinţei.

(4) În cazul în care cardul de energie emis pentru vechiul loc de consum a fost emis pentru mai mulţi beneficiari, iar aceştia sunt în continuare beneficiari de sprijin conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se păstrează valabilitatea cardului de energie în cauză, dar acesta nu mai poate fi folosit de către beneficiarul de sprijin care îşi schimbă domiciliul/reşedinţa, fiind operată această interdicţie în aplicaţia informatică prevăzută.

De asemenea, potrivit modificărilor, documentele justificative prin care se face dovada datoriilor față de furnizorii de energie pot să cuprindă datorii restante începând cu 1 februarie 2022, cu condiția ca factura să fie emisă după data de 1 ianuarie 2023.

Mai mult, se elimină trimiterile la sezonul rece 2022 – 2023, pentru ca prima tranșă de 700 de lei să fie utilizată până la 27 decembrie 2023, față de 30 iunie 2023, cum era până la acest moment.

Modificările vizează şi completarea tipurilor de energie care fac obiectul sprijinului temporar aferent anului 2023. Astfel, vor fi compensate costurile pentru energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguş, cărbune, păcură, peleţi, brichete, combustibili lichizi sau solizi şi orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuinţelor.

De asemenea, pentru identificarea corectă a furnizorilor de lemn de foc, este necesară interogarea de către Compania Naţională „Poşta Română“ – S.A a Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, registru în care se regăsesc ocoalele silvice de stat și private și alte entități care au dreptul să comercializeze lemn de foc către populație.Totodată, se introducere prevederea privind anularea cardului și sistarea plăților către beneficiarii de sprijin, în cazul în care se constată că la momentul acordării sprijinului beneficiarul nu era eligibil pentru primirea sprijinului.

Plățile pentru datoriile față de furnizorii de energie nu pot include penalități sau alte daune/interese pentru plata cu întârziere a cheltuielilor cu energia, aceste cheltuieli fiind în sarcina beneficiarului de sprijin.

Furnizorii de lemn de foc care utilizează pentru decontare prin orice modalitate sprijinul acordat din fonduri externe nerambursabile au obligaţia ca la încheierea protocolului încheiat cu Compania Naţională „Poşta Română“ – S.A să facă dovada că au dreptul legal să comercializeze material lemnos către populație.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

1 COMENTARIU

  1. O procedura prea greoaie . Eu vreau sa cumpăr lemne , procedura spune ca să le plătesc cu banii mei și sa urmez procedura așteptând decontarea banilor . Cum credeți ca se poate urma aceasta procedura când ai o pensie de 1100 lei ? Sa fur banii? Sa fac împrumut ? Iar în cazul meu mi-am schimbat și domiciliul , deci, e și mai rău . Acum ii înțeleg pe cei care renunță la bani .
    O lege făcută de hoți incompetenți pentru votanți idioți, care accepta orice .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here