Potrivit incont.ro, proprietarii de maşini care consideră că taxa auto plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din noul sistem de calcul pot cere statului restituirea diferenţei. Suma returnată va fi, însă, redusă prin compensare cu eventuale datorii fiscale neachitate de aceştia.

De asemenea, conform proiectului normelor privind aplicarea noului sistem al taxei de poluare auto, acelaşi sistem de compensare, prevăzut de Codul de Procedură Fiscală, va fi valabil şi la restituirea valorii reziduale a taxei, când autovehiculul este scos din parcul auto naţional.

Valoarea reziduală a taxei reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional.

Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, promulgată de preşedintele Traian Băsescu, prevede o reducere a taxei de poluare cu până la 25%. Potrivit legii, în cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi, proprietarii de maşini pot solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Totodată, atunci când suma plătită cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule este mai mare decât suma rezultată din aplicarea noii legi, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită, prin depunerea unei cereri de restituire la autoritatea fiscală. La cerere, trebuie anexate dovada plăţii taxei (chitanţa fiscală/ordin de plată, extras de cont), precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

Cererea va fi soluţionată în termen de 45 zile de la înregistrare, potrivit Codului de Procedură Fiscală.

De asemenea, conform Codului de Procedură Fiscală, în situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, acest termen este prelungit cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

Proiectul normelor de aplicare stabileşte că, după primirea cererii de restituire, organul fiscal verifică „datele din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul existenţei unor obligaţii fiscale neachitate, înregistrate de către contribuabil”. Astfel, în situaţia în care,  ca urmare a verificărilor, se constată existenţa unor astfel de datorii, suma solicitată va fi restituită numai după efectuarea compensării acestor obligaţii fiscale restante.

 Cum se calculează noua taxă auto ?

Potrivit proiectului normelor, modalitatea de calcul a taxei este unitară pentru toate situaţiile în care aceasta se achită. Taxa se calculează pe baza unor criterii obiective (tipul motorizării, capacitatea cilindrică, emisia de CO2 şi norma de poluare), luând în considerare şi deprecierea autoturismului.

De asemenea, taxa auto poate fi ajustată atunci când autovehiculul nu se încadrează în parametrii standard, respectiv au un rulaj ridicat, de peste 15.000 kilometri în cazul vehiculelor de transport pasageri cu maximum opt locuri pe scaune, peste 30.000 kilometri la vehicule transport marfă cu greutate de până la 3,5 tone, peste 60.000 kilometri pentru maşini transport pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaune şi vehicule transport marfă cu greutate între 3,5 tone-12 tone şi peste 100.000 kilometri în cazul vehiculelor de transport marfă mai grele de 12 tone.

În acelaşi timp, la rulajul mediu sunt luate în considerare şi starea generală a maşinii (semne de coroziune a caroseriei, revopsire, situaţia tapiţeriei şi a componentelor de bord), dotările standard (aer condiţionat, ABS şi airbag), vechimea autovehiculului.

Taxa poate fi ajustată pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a proprietarului maşinii, în care acesta susţine că rulajul mediu anual real al autovehiculului său este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.

Referitor la rulajul mediu anual real, el este calculat prin raportarea rulajului afişat de indicatorul de kilometraj la vechimea stabilită în funcţie de data primei înmatriculări.

Declararea nereală a rulajului autovehiculului va fi considerată şi sancţionată conform Codului Penal. Pentru fals în declaraţii, pedeapsa prevăzută în Codul Penal este închisoare de la trei luni la doi ani sau amendă. Taxa va putea fi ajustată şi atunci când, pentru un autovehicul rulat, este dovedit pe baza expertizei tehnice efectuate de Registrul Auto Român că deprecierea este mai mare decât cea indicată de grila fixă.

Taxa auto nu va fi aplicată pentru autovehicule cu două sau trei roţi ori asimilate, pentru tractoare agricole sau forestiere, precum şi pentru autovehiculele care sunt înmatriculate temporar în România, pentru scoaterea din parcul auto naţional şi înmatricularea în alt stat. Excepţiile de la plata taxei sunt acordate pe baza menţiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.

Nu în ultimul rând, taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România. Pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitată de către cumpărător la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor, după ce intră în vigoare această lege.

 Sursa : incont.ro 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here