17 Septembrie, 2019

Când se poate debita contul de TVA

Ordinul nr. 3040/2018 al Președintelui ANAF stabilește operațiunile care dau dreptul la debitarea contului de TVA.

Ordinul este în vigoare din 18 decembrie, data publicării în Monitorul oficial nr. 1069/2018. 

Se stabilesc următoarele operațiuni care dau dreptul la debitarea contului de TVA:

a) înființarea popririi asupra disponibilităților bănești, de către organele de executare silită competente;

b) înființarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, de organele de executare silită competente;

c) înființarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, de către organele de executare silită competente;

d) valorificarea bunurilor sechestrate/intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită competente și cele de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;

e) compensarea obligațiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanțe bugetare aprobate la restituire, în limita sumelor ce au fost compensate;

f) alte situații în care TVA aferentă achizițiilor de bunuri și/sau servicii a fost achitată de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de plată, acesta neavând obligația efectuării plății din contul de TVA.

Operațiunile prevăzute mai sus se aplică în cazul persoanelor impozabile sau instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care:

a) se află în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017;

b) optează pentru plata defalcată a TVA. 

Art. 2. din O.G. nr. 23/2017, la care se face trimitere, prevede că au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea și plata TVA, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

c) se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Ai nevoie de Ordinul nr. 3040/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu