Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor a fost reglementată printr-un ordin comun privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.
 
Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 468/2017 a fost emis în comun de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice. De la data publicării, 22 iunie, se abrogă prevederile ordinului comun anterior nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2017.
 
Celor din domeniul IT li se pot aplica beneficiile prevăzute de art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, respectiv persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum sunt acestea încadrate tot prin Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator.

Sunt incluşi aici angajaţii operatorilor economici, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), pentru care vedeţi LISTA de mai jos, anexă la ordin.

Scutirea depinde, totodată, de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă;
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;
 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
 • veniturile anuale, de mai sus, ale angajatorului au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei privind veniturile specifice, pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor.

La fel, societăţile care s-au reorganizat în cursul anului sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei privind venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării, pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.

Diplome echivalate
De scutire beneficiază cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate, de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă.

Obligaţiile angajatorului
Angajatorul întocmeşte separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Încadrarea unei persoane în categoriile de activități sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului.

Scutirea se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit de 10.000 euro echivalent, lunar, pe fiecare angajat care beneficiază de scutire.

Prevederile ordinului comun intră în vigoare la data de 1 iulie şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie a.c.
 
LISTA cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creaţie de programe pentru calculator

 • Administrator baze de date
 • Analist
 • Inginer de sistem în informatică
 • Inginer de sistem software
 • Manager de proiect informatic
 • Programator
 • Proiectant de sisteme informatice
 • Programator de sistem informatic

Ai nevoie de Codul Fiscal? Îl poți obține în varianta actualizată, în fromat .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Articolul 7
  (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii în care intră în vigoare ordinul – in acest caz ar trebui sa se aplice incepand cu veniturile lunii iulie si nu iunie cum scrie in articol.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here