Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de acesta.
 
Mai jos găsiţi câteva din situaţiile în care concedierea nu poate fi dispusă de angajator şi poate fi atacată de cel concediat.
Interdicţii
Potrivit art. 59 din Codul muncii, este interzisă concedierea salariaţilor:
 • criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
 • pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
Codul muncii prevede şi protejarea salariatului în situaţii în care, fortuit, persoana angajată nu poate reacţiona la o eventuală decizie de concediere. Astfel, angajatorul nu poate dispune concedierea:
 • pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
 • pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;
 • pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
 • pe durata concediului de maternitate;
 • pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • pe durata efectuării concediului de odihnă.
Aceste interdicţii, care se regăsesc în art. 60 din Codul muncii, nu se aplică însă în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii.

Contestaţie bazată pe nerespectarea termenelor legale
Puteţi contesta decizia de concediere dacă aceasta nu a fost emisă de angajator în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii:
 • în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală;
 • în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; ATENŢIE – angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.
 • în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat; ATENŢIE – angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. 
Contestarea concedierii disciplinare, pentru abateri
În cazul în care concedierea intervine pentru abateri în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară, angajatorul poate emite decizia de concediere:
 • numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.
 • cu respectarea dispoziţiilor privind răspunderea disciplinară, prevăzute în art. 247-252 din Codul muncii.
Forma actului de concediere
Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute:
 • trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi
 • să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă.

Ai nevoie de Codul muncii? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here