Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal NU este necesară atunci când prelucrarea datelor personale este efectuată de persoanele fizice sau de entităţile private care desfăşoară o activitate independentă, autorizată în baza unei legi speciale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor legale sau atunci când prelucrarea datelor este efectuată în scopul gestionării bazei de date deţinute de Arhivele Naţionale.

De asemenea, nu este necesară notificarea prelucrării datelor personale atunci când este efectuată în scopul împrumuturilor de cărţi, opere cinematografice, artistice, alte opere audiovizuale, precum şi de reproduceri ale acestora de către entităţile de drept public şi privat sau atunci când este efectuată de autoritatea judecatorească în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale.

În acelaşi timp, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti nu sunt obligate să notifice prelucrarea datelor personale dacă prelucrarea este folosită în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale.

O altă situaţie în care nu trebuie să notificaţi prelucrarea datelor este atunci când realizaţi intermedierea tranzacţiilor imobiliare. De asemenea, în situaţia în care partidele politice prelucrează datele pentru proprii membri,  acestea pot să nu notifice prelucrarea datelor personale, cu condiţia ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate.

Excepţiile de la obligaţia de a notifica prezentate mai sus nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligaţii care îi revin potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Reglementările prezentate fac parte din Decizia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal numărul 25 din 26 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial 216 din 2 aprilie 2012 .

Potrivit actului normativ, formularul tipizat al notificărilor se modifică prin înlocuirea coordonatelor de contact ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu actualele coordonate, astfel: „Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, telefon 031.805.9211”.

De asemenea, conform actului normativ, la articolul 1 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 91/2006 privind cazurile în care este permisa notificarea simplificată a prelucrarii datelor cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, se abrogă literele a), b), c), d), f), g), h) şi j).

Actul normativ intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here