Întrebare. Bună ziua. Când începe să curgă termenul de prescripție pentru anul 2015? Mulțumesc. (Alexandru H., Sibiu)

Opinie.

  1. Codul de Procedură Fiscală 2013 (CPF 2003) a fost în vigoare de la 31 iulie 2007 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat şi înlocuit prin Codul de Procedură Fiscală 2015 (CPF 2015). Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (CPF 2015) a intrat în vigoare de la 01 ianuarie 2016.
  2. Potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, ,,prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.,,
  3. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale
  • CPF 2015:,,Art. 110. – (1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. (2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, dacă legea nu dispune altfel. (3) Dreptul de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.  (4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.,,
  • CPF 2003: ,,Art. 91. – (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. (2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel. (3) Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.  (4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.,,
  1. În speță, termenul de prescripție pentru anul 2015 începe să curgă la 01 ianuarie 2016.

Temei legal:

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here