Ministerul Tineretului şi Sportului organizează,  în perioada  21 aprilie – 26 iunie 2014, Concursul naţional de proiecte de tineret – 2014 şi Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2014.
Tema concursurilor: „Campanie pentru promovarea participării tinerilor la viaţa societăţii”.
Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret – 2014 sunt organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret, iar pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2014 sunt eligibile organizaţiile neguvernamentale studenţeşti.
Etape: depunerea proiectelor: 21 aprilie – 7 mai 2014 (cu excepţia zilelor nelucrătoare); etapa de evaluare fără punctaj: 8-18 mai  2014; afişarea rezultatelor etapei fără punctaj: 19 mai 2014; depunerea completărilor sau îndreptarea erorilor din dosare: 20-26 mai 2014; verificarea completărilor depuse: 27-29 mai 2014; afişarea rezultatelor finale etapei fără punctaj, după depunerea de completări: 29 mai; etapa de evaluare cu punctaj: 30 mai – 13 iunie 2014; afişarea rezultatelor: 16 iunie 2013; depunerea contestaţiilor: 17-18 iunie 2014; analiza contestaţiilor: 19-26 iunie 2014; afişarea rezultatelor finale: 26 iunie 2014; perioada de derulare a proiectelor: 15 iulie – 15 noiembrie 2014.
Bugetul alocat Concursului naţional de proiecte de tineret – 2014 este de 2.880.000 de lei, iar cel alocat Concursului naţional de proiecte studenţeşti este 700.000 de lei.

Concursul naţional de proiecte de tineret

Priorităţile şi acţiunile finanţate cuprind:

1. Cultură si educaţie non-formală
– Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale, inclusiv prin formarea în meserii tradiţionale (artistice, artizanale)
– Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri
– Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.)
– Asigurarea protecţiei tinerilor în faţa riscurilor ce apar ca urmare a folosirii noilor mijloace de comunicare în masă
– Facilitarea accesului la cultura de calitate a tinerilor din mediul rural
– Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor
– Implementarea de proiecte pentru valorificarea potenţialului turistic şi cultural al ţării

2. Sănătate, sport şi recreere
– Dezvoltarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool şi tutun în rândul adolescenţilor şi tinerilor
– Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală
– Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului
– Combaterea excesului de greutate prin proiecte specifice
– Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri

3. Participare şi voluntariat
– Susţinerea de seminarii, conferinte şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor
– Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat
– Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii

4. Muncă şi antreprenoriat
– Stimularea activităţii economice a tinerilor
– Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social

Programul de centre de tineret

Iniţiat în scopul dezvoltării şi diversificării ofertei de servicii şi programe pentru tineret, programul urmăreşte crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.
Se prevede realizarea a 34 de centre, de care să beneficieze un total de 80.000 de tineri, cheltuielile medii fiind prevăzute la 23,5 mii lei/centru.
Tipuri de proiecte: cursuri/stagii; seminarii; concursuri; cinemateci/videoteci; bănci de date; biblioteci electronice; pagini WEB: sesiuni/campanii informative; schimburi de experienţă; servicii de consiliere; servicii de consultanţă; expoziţii; târguri; activităţi sportive; activităţi culturale; mese rotunde; conferinţe; ateliere de lucru, marcarea unor evenimente; edituri; tipărituri; multiplicări; inscripţionări etc.

P2-Programul de susţinere a acţiunilor de tineret
Vor fi finanţate 450 de proiecte, cu un total de 40.000 de tineri beneficiari, la un nivel mediu de cheltuieli de 25,9 mii lei/proiect.
Proiecte eligibile: stagii/cursuri, concursuri; tabere; festivaluri; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi turistice; cluburi de tineret: seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de tineret: reprezentări internaţionale etc.

P3-Programul de cercetare socială în domeniul tineretului
Vor fi finanţate patru proiecte, la un cost mediu de 87,5 mii lei/lucrare de cercetare.
Proiecte eligibile: lucrări de cercetare, proiecte de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a strategiilor, programelor şi acţiunilor de tineret; analiză documentară, analiză cantitativă (statistică); analize calitative; sondaj de opinie; focus-grup; interviu focalizat; studii de caz etc.

P4 – Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe 
pentru tineri, în special studenţi
Proiecte eligibile: stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivaluri: cinemateci/videoteci: campanii; caravane; expoziţii; târguri: manifestări sportive şi turistice; cluburi de tineret: seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de presă; pagini WEB; evenimente etc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here