Camera Deputaţilor a aprobat în cadrul şedinţei de marţi, 12 martie 2013, proiectul de Lege privind măsurile pentru combaterea întîrzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu 273 de voturi „pentru”, 5 „împotrivă” şi 3 reţineri.

Potrivit Expunerii de motive aferente proiectului de lege, principalele soluţii legislative ale Proiectului de lege vizează, în primul rând, stabilirea unor termene maximale de plată, contractuale şi legale, după cum urmează:

* în raporturile între profesionişti:

a) termen contractual: max. 60 de zile

b) termen legal:

– 30 de zile de la data primirii facturii;

– 30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data facturii este incertă;

– 30 de zile de la data finalizării procedurii de recepţie – durata perioadei de recepţie: maxim 60 de zile (clauze diferite în contract, dar care să nu fie inechitabile pentru creditor)

* în raporturile dintre profesionişti şi autorităţi contractante:

a) termen legal:

– 30 de zile de la data primirii facturii;

– 30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data primirii facturii este incertă;

– 30 de zile de la data finalizării procedurii de recepţie.

– data primirii facturii nu poate face obiectul unei clauze contractuale;

b) termen legal derogatoriu (60 de zile) pentru întreprinderile publice şi entităţile publice din domeniul sănătăţii;

c) termen contractual: max. 30 de zile, cu posibilitatea de derogare până la max. 60 de zile (prelungire justificată în mod obiectiv ţinând cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului)

– durata perioadei de recepţie: max 60 de zile (clauze contrare în contract , dar care să nu fie abuzive faţă de creditor)

Ca un alt punct esenţial, se are în vedere şi reglementarea instituţiei „daunelor-interese suplimentare” pe valoarea de 40 de euro , ca despăgubire minimă, la care creditorul are dreptul automat, din prima zi de întârziere la plată.

Nu în ultimul rând este vizată prevedea unei liste neexhaustive de clauze abuzive şi de criterii de determinare a clauzelor şi practicilor abuzive.

Proiectul de Lege adoptat de către deputaţi are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte de închiriere între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, în vederea transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale, cu scopul de a crea un regim mai sever al obligaţiilor autorităţilor contractante, pentru ca instituţiile statelor membre să execute în termen cât mai scurt obligaţia de plată a preţului bunurilor/prestaţiilor.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 februarie 2013.

Sursa: Camera Deputaţilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here