Prin Hotărârea nr. 211/2011, preşedintele Camerei a aprobat Procedura de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie a.c.

Prin Procedura aprobată, se prevăd etapele pe care trebuie să le parcurgă studenţii eligibili: ● echivalarea testului de acces la stagiu;înscrierea pentru cei trei ani de stagiu în activitatea de audit financiar; înscrierea la examenul de competenţă profesională organizat de CAFR la sfârşitul perioadei de stagiu. Echivalarea se acordă conform condiţiilor de vechime şi studii prevăzute de lege, pentru înscrierea la stagiul organizat de CAFR. Studenţii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA, care sunt licenţiaţi ale unei alte facultăţi şi au urmat un program de pregătire suplimentară cu profil economic, se vor putea înscrie în baza normelor elaborate de CAFR prin care se vor stabili programele de pregătire suplimentară cu profil economic, acceptate de către CAFR.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul de competenţă profesională se pot înscrie în Registrul public al auditorilor financiari al CAFR, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Stagiarii care pe parcursul celor 3 ani de stagiu devin membri cu drepturi depline ACCA şi au 3 ani experienţă în audit statutar pot solicita întreruperea stagiului şi se pot înscrie la testul de aptitudini organizat de CAFR.

Procedura stabileşte, de asemenea:

– analizarea dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu;

– tariful de analiză a dosarului care se stabileşte prin hotărâre a Consiliului CAFR.

*

Tot prin hotărâre a preşedintelui Camerei a fost aprobată Procedura prin care se stabileşte tematica pentru programul anual de pregătire profesională. Se prevede că tematica pentru programul anual de pregătire profesională continuă se stabileşte şi se aprobă până la data de 30 mai a fiecărui an.

Prin procedura aprobată, se prevăd criteriile în stabilirea tematicii, etapele de avizare şi aprobare, precum şi obligaţiile privind publicarea tematicii, pe site-ul Camerei, în termen de 30 de zile de la aprobare.

Procedura a fost aprobată prin Hotărârea preşedintelului Camerei Auditorilor Financiari nr. 220/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 19 iulie a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here