Excepția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului a fost admisă de către Curtea Constituțională, astfel calitatea de rentier agricol poate fi dobândită acum și de către persoanele care au depus cereri, în acest sens, în perioada 1 ianuarie-4 martie 2010.

Curtea Constituțională a României (C.C.R.), prin Decizia nr. 160/2017, pronunțată în 14 martie 2017 și publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din data de 11 aprilie 2017, a admis excepția de neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în articolul unic al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 care exclude aplicarea prevederilor titlului XI al Legii nr. 247/2005 în privința persoanelor care au solicitat obținerea calității de rentier agricol în perioada 1 ianuarie-4 martie 2010 este neconstituțională.

Decizia C.C.R. a fost luată după ce Avocatul Poporului a sesizat Curtea, în 28 martie 2016, cu excepția de neconstituționalitate referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI ‘Renta viageră agricolă’ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2010, a fost introdus un nou articol, articolul 19, cu următorul cuprins: ‘Prevederile prezentului titlu se aplică persoanelor care au solicitat obținerea calității de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv’.

În virtutea principiului neretroactivității legii, Avocatul Poporului a apreciat că actul normativ criticat nu poate afecta cererile depuse de persoanele îndreptățite, în condiții de deplină legalitate, înainte de intrarea în vigoare a acestuia, întrucât o astfel de modificare nu face decât să creeze confuzii în înțelegerea și aplicarea corectă a legii, fiind în acest fel neconstituționale dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 din prisma exigențelor impuse de prevederile art. 15 alin. (2) din Constituție.

În considerentele instanței de contencios constituțional se arată că este redată vocația persoanelor care au solicitat obținerea calității de rentier agricol în perioada 1 ianuarie-4 martie 2010 de a dobândi această calitate în condițiile respectării Tratatului de aderare, însă, dacă există neconcordanțe între Legea nr. 247/2005 și Tratatul de aderare, va avea prioritate cel din urmă, revenind autorităților administrative cu atribuții în domeniu, precum și instanțelor judecătorești competența de a decide în acest sens [art. 148 alin. (2) și (4) din Constituție].

Ca atare, persoanele îndreptățite să obțină calitatea de rentier agricol, care au depus cereri în acest sens la autoritățile administrative cu atribuții în domeniu ( Oficiul Național de Rentă Viageră Agricolă și birourile județene ale acestuia, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și centrele județene ale acesteia), în perioada 1 ianuarie-4 martie 2010, pot dobândi calitatea de rentier agricol dacă se stabilește că nu există neconcordanțe între Legea nr. 247/2005 și Tratatul de aderare.

Ai nevoie de Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here