Luna viitoare încep înscrierile la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, potrivit Ordinului nr. 3415/2013.
Înscrierile vor avea loc în perioada 18-22 noiembrie 2013, iar cele două probe ale concursului vor avea loc în 25-26 noiembrie, respectiv 3-4 decembrie.
Prima probă este selectarea dosarelor de concurs ale candidaţilor, iar a doua – interviul. Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate în data de 9 decembrie.
În acest an, în cadrul programului sunt disponibile 100 de locuri, taxa de înscriere este de 100 de lei, iar taxa de şcolarizare este de 2000 de lei, conform Ordinului nr. 3106/2013.
Taxa de înscriere se plăteşte direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul RO55TREZ7005032XXX004226 (Trezoreria Municipiului Bucureşti).

TEMATICA DE CONCURS

Constituţia României, republicată
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (Tratatul de la Roma)
• Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa
• Tratatul de la Lisabona

CALENDARUL CONCURSULUI

Înscrieri

18-22 noiembrie

Prima probă

25-26 noiembrie

Afişarea rezultatelor

27 noiembrie

Contestaţii

28 noiembrie

Afişarea rezultatelor contestaţiilor, listelor candidaţilor admişi, programul interviului

29 noiembrie

A doua probă

3-4 decembrie

Afişarea rezultatelor

5 decembrie

Contestaţii

6 decembrie

Afişarea rezultatelor contestaţiilor şi rezultatelor finale ale concursului

9 decembrie

Completarea dosarului personal şi achitarea taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi

10 decembrie 2013 – 3 ianuarie 2014

Mai multe informaţii despre concurs puteţi găsi în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici (aprobat prin HG nr. 832/2007).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here