21 Februarie, 2019

CALENDAR FISCAL. Până pe 15 iulie trebuie depuse 14 obligaţii fiscale! Care sunt acestea?

Luni este termenul-limită pentru depunerea mai multor obligaţii fiscale, conform Calendarului fiscal Lege5 Online. Aşadar, în continuare vă vom prezenta care sunt acestea şi ce contribuabili sunt vizaţi.

1. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

2. Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna/pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite!

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

3. Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice!

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

4. Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent

Categorii de contribuabili: Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final.

Descarcă declaraţia de AICI!

Atenţie: Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite online autorităţii vamale această situaţie.

ps1Sursa foto: Lege5 Online

5. Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile!

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

6. Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile.

Descarcă Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de:

- alcool şi băuturi spirtoase;

- vinuri;

- bere;

- tutunuri;

- produse energetice;

- depozitare.


Atenţie: Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

7. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave. Jurnal privind livrălile de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie.

Descarcă Jurnalul privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie!

Descarcă Jurnalul privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie!


Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

8. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.

ps2Sursa foto: Lege5 Online

9. Declaraţia intrastat pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:
- 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri;
- 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Accesează declaraţia intrastat pentru luna precedentă (format electronic)!

10. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Categorii de contribuabili: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Descarcă Declaraţia privind impozitul pe spectacole!

11. Depunerea declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Categorii de contribuabili: Micii producători de vinuri liniştite.

Descarcă declaraţia de AICI!

Atenţie: Declaraţia se depune la autoritatea vamală teritorială competentă.

12. Depunerea declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Categorii de contribuabili: Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (23), precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003.

Descarcă declaraţia de AICI!

Atenţie: Declaraţia se depune la autoritatea vamală teritorială competentă.

13. Depunerea evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Descarcă Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor!

14. Depunerea situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Descarcă Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete!

Descarcă
 Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat!


Atenţie: Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor şi se întocmeşte în 3 exemplare (primul exemplar rămâne la operatorul economic, exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor).
__________

Calendarul obligaţiilor fiscale -pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro- însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal. 

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu