Până la sfârşitul acestei zile, trebuie depuse o serie de situaţii centralizatoare, declaraţii şi jurnale şi trebuie efectuate unele plăţi, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5.

Mai jos găsiţi informaţii despre contribuabilii vizaţi, dar şi link-uri de descărcare pentru fişierele necesare, acolo unde este cazul.
Întreaga listă a obligaţiilor fiscale din luna decembrie poate fi consultată AICI.
• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali, pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
• Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: antrepozitarii autorizaţi, pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
Descarcă Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de:
• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
calfisc_15dec

Sursa foto: 
Lege5 Online

• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
• Declaraţia intrastat pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi
Toţi operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală; 
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi expedieri depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:
 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri; 
 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Accesează declaraţia intrastat (format electronic)!
• Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană / a municipiului Bucureşti.
• Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
• Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Atenţie: Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.

•  Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precedentă

Se transmite autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

•  Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată)

Contribuabili vizaţi: Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme. (art. 74 alin. 5 Cod Fiscal)

•   Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Această obligaţie fiscală se depune în 2 rate egale până la data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv.

Contribuabili vizaţi:  Persoanele care, conform art. 71 alin 1 Cod fiscal, realizează veniturile din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2014 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here