Suntem la sfârşit de săptămână şi urmează weekend-ul, însă trebuie să avem în vedere că luni, 17 iunie 2013, se atinge termenul limită pentru depunerea a peste 10 obligaţii fiscale. Conform Calendarului fiscal, în mod normal, aceste formulare trebuie depuse pană pe data de 15 a fiecărui luni, însă ţinând cont de faptul că 15 iunie este zi nelucrătoare, termenul se decalează până luni.

Vă prezentăm în continuare obligaţiile respective şi categoriile de contribuabili care trebuie să le depună, oferindu-vă, în acelaşi timp, acces la formularele propriu-zise, care trebuie predate la Fisc.

1. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna mai

Această vizează asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

2. Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/ utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna mai

Categoria de contribuabili vizată este reprezentată de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Descarcă SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind achiziţiile utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite!

3. Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna mai

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna mai!

calendar1
Sursa foto: Lege5.ro

4. Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna mai (anexa nr. 47 la Norme)

Aceasta se adresează destinatarilor înregistraţi şi reprezentanţilor fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna mai!

5. Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna mai

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile.

Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Descarcă Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de

 alcool şi băuturi spirtoase;

 vinuri;

 bere;

 tutunuri;

 produse energetice;

 depozitare.

6. Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna mai

Categorii de contribuabili: această obligaţie trebuie îndeplinită de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Descarcă Jurnalul privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna mai!

Descarcă Jurnalul privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna mai!

calendar2

7. Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna mai

Categorii de contribuabili: formularul se adresează operatorilor economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozite fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorilor autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. 

Descarcă Jurnalul privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna mai!

Descarcă Jurnalul privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna mai!

8. Declaraţia intrastat pentru luna mai

Declaraţia intrastat trebuie depusă de către toţi operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

  • sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
  • realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
  • valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:

  • 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri și, respectiv,
  • 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Accesează declaraţia intrastat pentru luna mai, în format electronic!

9. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

Această obligaţie fiscală trebuie realizată de către persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 

Descarcă Declaraţia privind impozitul pe spectacole!

calendar3

10. Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna mai

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării sunt obligaţi să prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea. În cazul banderolelor, această situaţie se va întocmi pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea.

Descarcă Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna mai!

11. Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

Situaţia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:

  • primul exemplar rămâne operatorului economic,
  • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre,
  • exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor. 

Descarcă Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete!

Descarcă Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat! 

***

Calendarul obligaţiilor fiscale, pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro, însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal. 

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here