15 Septembrie, 2019

CALENDAR FISCAL: Lista obligaţiilor fiscale pe luna septembrie

Lista cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în septembrie 2015, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5, poate fi găsită mai jos.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Lista obligaţiilor cuprinde:


7 septembrie

Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

10 septembrie

Formular 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

Plata taxei hoteliere și depunerea declarației - decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră.

Formular 010 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

Formular 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (D020)

Formular 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

15 septembrie

Declaraţia intrastat pentru luna precedentă

Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă.

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precedentă – (anexa nr. 47 la norme)

Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă

Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precendentă)

Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă

Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilzările de produse energetice pentru luna precedentă – produse energetice

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent

25 septembrie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Formular 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Formular 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

Formular 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul

Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Plăţile anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. __ 2015

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

Plata trimestrială a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

Plata impozitului pe construcţii

- Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

30 septembrie

- Cererea 313 – Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

- Cererea 318 – Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul Fiscal

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu