21 Octombrie, 2019

CALENDAR FISCAL: Lista obligaţiilor fiscale pe luna octombrie 2017

Lista cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în octombrie 2017, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5, poate fi găsită mai jos.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Lista obligaţiilor cuprinde:

Luni, 2 octombrie 2017

 • Formular 313 - Cererea de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității;
 • Formular 318 - Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal
 • Formularul 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) ;
 • Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Vineri, 6 octombrie 2017

 • Formularul 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. 

Marți, 10 octombrie 2017

 • Formular 010 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
 • Formular 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
 • Formular 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
 • Formular 087 - Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori
 • Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
 • Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

Duminica, 15 octombrie 2017

 • Declarația intrastat pentru luna precedentă 
Luni, 16 octombrie 2017
 • Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă 
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă 
 • Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă 
 • Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă 
 • Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precedentă) 
 • Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă 
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă– produse energetice 
 • Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice 
 • Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă 

Vineri, 20 octombrie 2017

 • Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Miercuri, 25 octombrie 2017

 • Formular 097 – Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
 • Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
 • Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
 • Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
 • Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată
 • Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
 • Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
 • Formularul 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
 • Formular 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
 • Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pe trimestrul precedent

 • Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
 • Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
 • Plata anticipată de 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole
 • Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice care realizează venituri din agricultură prevăzute la art. 103 alin. (1) Cod Fiscal
 • Cererea de restituire a accizelor de către importatori pentru trimestrul precedent
 • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanţă
 • Plata anticipată privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului anterior (2017) 

Luni, 30 octombrie 2017

 • Formularul 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015);
 • Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2017 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu