Lista cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în ianuarie 2015 , conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5, poate fi găsită mai jos.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.
Lista obligaţiilor cuprinde:

• 9 ianuarie (vineri)
– Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 12 ianuarie (luni)

– Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

– Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

– Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 ianuarie (joi)

Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent

Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Declaraţia pe propria răspundere privind privind producţia de bere pe anul în curs – 2015.

Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă.

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precedentă

Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă

Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă

Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precedentă)

Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă

Formular 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit

Declaraţia privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Declarația intrastat pentru luna precedentă

• 26 ianuarie (luni)

– Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2015 şi a modului de determinare a acesteia.

– Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

– Formular 094 – Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent

– Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

– Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

– Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul pentru care se calculează impozitul

– Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă şi pentru trimestrul precedent

– Formular 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal , aferente semestrului precedent

– Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă.

– Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

– Formular 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

– Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea

– Formular 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

– Formular 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

– Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

– Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent

– Cererea de restituire a accizelor de către importatori – pentru trimestrul precedent

– Virarea impozitului pe dividende la bugetul de stat în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale

– Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here