Lista cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în ianuarie 2017, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5, poate fi găsită mai jos.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Lista obligaţiilor cuprinde:

Luni, 9 ianuarie 2017

 • Formularul 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. 

Marţi, 10 ianuarie 2017

 • Formular 010 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
 • Formular 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
 • Formular 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
 • Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
 • Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

Duminica, 15 ianuarie 2017

 • Declarația intrastat pentru luna precedentă 

Luni, 16 ianuarie 2017

 • Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent 
 • Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut 
 • Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut 
 • Declaraţia pe propria răspundere privind privind producţia de bere pe anul în curs – 2017 – încadrare în categoria mică fabrică de bere/mică distilerie 
 • Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă 
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă 
 • Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă 
 • Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă 
 • Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precedentă) 
 • Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă 
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă– produse energetice 
 • Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice 
 • Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă 
 • Declaraţia privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Vineri, 20 ianuarie 2017

 • Declaraţia pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

Miercuri, 25 ianuarie 2017

 • Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2017 şi a modului de determinare a acesteia 
 • Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior 
 • Formularul 094 – Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent 
 • Formular 097 – Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare 
 • Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 
 • Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate 
 • Formularul 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent 
 • Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă 
 • Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată 
 • Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
 • Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată 
 • Formularul 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal 
 • Formular 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută 
 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă 

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2016 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here