Lista cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în februarie 2015, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5, poate fi găsită mai jos.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.
Lista obligaţiilor cuprinde:

2 februarie

Formular 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit

Cererea pentru opțiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu depunerea Declarației privind venitul estimat / norma de venit pentru anul în curs sau Cererea pentru renunţarea în anul 2015 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi

Formular 600 – Declarația privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (D600)

Formular 100 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni privind opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 

Formular 10 (persoane fizice)/ Formular 70 (persoane juridice) – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Formular 012 – Notificare privind modificarea sistemului annual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit

situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse energetice achiziţionate in decursul unui an calendaristic

6 februarie

Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

10 februarie

Formular 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

Plata taxei hoteliere și depunerea declarației – decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră.

Formular 010 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

Formular 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (D020)

Formular 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

15 februarie

– Declaraţia intrastat pentru luna precedentă

16 februarie

Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă.

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precedentă – (anexa nr. 47 la norme)

Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă

Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precendentă)

Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă

Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilzările de produse energetice pentru luna precedentă – produse energetice

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent

25 februarie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă.

Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Formular 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Formular 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

Formular 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul

Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă.

Declaraţia privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal

Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul . . .

Formular 101 – Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent (D101)

Formular 306 – Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent 

Formular 392A – Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …

Formular 392B – Declaraţia informativă privind livrările de bunuri prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul…

Formular 303 – Declarația informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here