Lista cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în februarie 2016, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5, poate fi găsită mai jos.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Lista obligaţiilor cuprinde:

Luni, 1 februarie 2016

 • Formularul 10 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
 • Formularul 220 – Declarației privind venitul estimat/norma de venit
 • Formularul 012 – Notificare privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit
 • Formularul 600 – Declarația privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse energetice achiziţionate in decursul unui an calendaristic de organizaţiile de caritate

Vineri, 5 februarie 2016

 • Formularul 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

Miercuri, 10 februarie 2016

 • Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.
 • Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
 • Formular 010 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
 • Formular 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
 • Formular 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
 • Formular 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal 

Luni, 15 februarie 2016

 • Declaraţia intrastat pentru luna precedentă
 • Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă.
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă –
 • Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă
 • Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă
 • Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precedentă)
 • Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă
 • Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilzările de produse energetice pentru luna precedentă – produse energetice
 • Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice
 • Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă

Joi, 25 februarie 2016

 • Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
 • Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
 • Formularul 101 – Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent
 • Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
 • Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
 • Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată
 • Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
 • Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
 • Formularul 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
 • Formular 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
 • Formularul 392A – Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …
 • Formularul 392B – Declaraţia informativă privind livrările de bunuri prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul . . .
 • Formularul 393 – Declarația informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul . . .
 • Formularul 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

Luni, 29 februarie 2016

 • Declarația informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți
 • Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe
 • Formularul 205 – Declarația informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent
 • Formularul 400 – Declaraţia informativă privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate pentru plățile făcute în anul precedent
 • Formularul 402 – Declarația informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent
 • Formularul 403 – Declarația informativă privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here