19 Ianuarie, 2020

CALENDAR FISCAL: Lista obligaţiilor fiscale pe luna decembrie

Lista cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în decembrie 2014, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5, poate fi găsită mai jos.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Lista obligaţiilor cuprinde:

  • 8 DECEMBRIE

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

  • 10 DECEMBRIE

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române

- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

  • 15 DECEMBRIE

- Declarația intrastat pentru luna precedentă

- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă

- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă

- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă

- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă

- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precedentă

- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă

- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

- Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată)

- Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

  • 19 DECEMBRIE

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă / pentru trimestrul precedent

- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată

- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

- Plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator respectiv de către agenţiile de ocuparea a forţei de muncă pentru şomeri

- Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II a

- Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2014

- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

- Plata trimestrială a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

  • 25 DECEMBRIE

- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2014 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

calfiscdec
comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu