Lista cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în decembrie 2016, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5, poate fi găsită mai jos.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Lista obligaţiilor cuprinde:

Luni, 5 decembrie 2016

 • Formularul 394 – Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente

Joi, 8 decembrie 2016

 • Formularul 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

Luni, 12 decembrie 2016

 • Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.
 • Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
 • Formular 010 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
 • Formular 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
 • Formular 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
 • Formularul 089 – Declarația pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal 

Joi, 15 decembrie 2016

 • Declaraţia intrastat pentru luna precedentă 
 • Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă 
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă 
 • Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă
 • Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă 
 • Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precedentă) 
 • Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă 
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilzările de produse energetice pentru luna precedentă – produse energetice 
 • Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice 
 • Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă
 • Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă semestrului II 2016
 • Plata anticipată de 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole (a doua rată)

Miercuri, 21 decembrie 2016

 • Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare 
 • Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 
 • Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate 
 • Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă 
 • Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată 
 • Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă 
 • Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată 
 • Formularul 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal 
 • Formular 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
 • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor 
 • Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului următor 
 • Plata impozitului pe reprezentanță, tranșa a II a 
 • Plata trimestrială a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV 2016 
 • Plata anticipată privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2016 
 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă 
 • Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă 
 • Plata taxei pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 

Luni, 26 decembrie 2016

 • Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă.

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2016 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here