Lista cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în aprilie 2015, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5, poate fi găsită mai jos.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.
Lista obligaţiilor cuprinde:

7 aprilie

– Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

10 aprilie

– Formular 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

– Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

– Plata taxei hoteliere și depunerea declarației – decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră.

– Formular 010 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

– Formular 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (D020)

– Formular 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

15 aprilie

– Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă.

– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precedentă – (anexa nr. 47 la norme)

– Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă

– Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

– Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

– Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precendentă)

– Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă

– Declaraţia intrastat pentru luna precedentă

– Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

– Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilzările de produse energetice pentru luna precedentă – produse energetice

– Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice

– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent

20 aprilie

Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

25 aprilie

– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

– Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

– Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

– Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă.

– Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

– Formular 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

– Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

– Formular 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

– Formular 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

– Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul

– Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent

– Cererea de restituire a accizelor de către importatori (pentru trimestrul precedent)

– Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

– Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent

– Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Formular 120 – Decontul privind accizele pentru anul precedent 

Formular 130 – Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru anul trecut

– Depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2014

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here