18 Martie, 2018

CALENDAR FISCAL. Consultă lista obligaţiilor fiscale din luna septembrie

Săptămâna viitoare o vom lua de la capăt cu obligaţiile fiscale, aşa că e bine să ştim din timp care sunt acestea şi până când trebuie depuse.

Iată lista obligaţiilor fiscale pentru luna septembrie, conform Calendarului fiscal Lege5:

6 septembrie (vineri, săptămâna 2-8 septembrie)

Formularul 092 – Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

10 septembrie (marţi, săptămâna 9-15 septembrie)

• Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

• Plata taxei hoteliere şi depunerea Declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

Formularul 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică

Formularul 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române

Formularul 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

15 septembrie (duminică, săptămâna 9-15 septembrie)

• Declaraţia intrastat pentru luna precedentă

16 septembrie (luni, săptămâna 16-22 septembrie)

• Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precendentă

• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

• Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă

• Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

• Jurnalele privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

• Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

• Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

• Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

sepSursa foto: Lege5 Online

25 septembrie (miercuri, săptămâna 23-29 septembrie)

• Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a treia rată)

• Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (prima rată semestrială)

• Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

• Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

• Plăţile anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2013

• Plata anticipată de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată)

Formularul 097 – Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă

Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Formualrul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Formularul 301 – Decontul special de TVA pentru luna precedentă

Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Formularul 311 – Declaraţa privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

Formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Formularul 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.)

30 septembrie (luni, ultima zi din lună)

Formularul 313 – Cererea de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

Formularul 318 – Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul Fiscal

***

Calendarul obligaţiilor fiscale
 -pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro- însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal.

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ!

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu