Am întocmit lista declaraţiilor care trebuie depuse la Fisc (plus situaţiile centralizatoare, jurnalele şi evidenţele) şi a plăţilor care trebuie făcute în luna noiembrie.
Ca să fie mai uşor de urmărit, lista este făcută în funcţie de termenele-limită până la care trebuie rezolvate acestea.

Joi, 7 noiembrie (săptămâna 4-10 noiembrie)

Formularul 092 – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

Luni, 11 noiembrie (săptămâna 11-17 noiembrie)

Formularul 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică;
Formularul 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române;
Formularul 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal;
Plata taxei hoteliere şi depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;
Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

Vineri, 15 noiembrie (săptămâna 11-17 noiembrie)

Declaraţia intrastat pentru luna precedentă;
• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precendentă;
• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă;
• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă;
• Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă;
• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă;
• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă;
• Depunerea evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă;
• Depunerea situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă;
Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă;
Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole.
calend-nov-13Sursa foto: Lege5 Online

Luni, 25 noiembrie (săptămâna 25-30 noiembrie)

Formularul 097 – Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare;
Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă;
Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă;
Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată;
Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă;
Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată;
Formularul 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal;
Formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută;
Formularul 394 – Declaraţia informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.);
Plata anticipată de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată);
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a doua rată semestrială);
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă;
Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă;
Plata anticipată de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată);
Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2013.
***

Calendarul fiscal Lege5
 însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal. Află mai multe despre acest instrument!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here