Astăzi, 17 noiembrie,  trebuie rezolvate o serie de situaţii, jurnale şi plăţi, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5. Pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul fiscal Lege5 AICI.

Lista situaţiilor, jurnalelor şi plăţilor cu termen limită pe data de 17 noiembrie cuprinde următoarele:

 • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă
Acestea se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.

 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă
Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili: Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice.
Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

 • Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice.
Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice).

 • Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
Categorii de contribuabili: Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

 • Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
Categorii de contribuabili: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

 • Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă
Situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, la autorităţile vamale teritoriale.
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

 • Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

 • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă
Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.

 • Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă
Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar, până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile.

 • Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precedentă)
Se transmite autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2014 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

calfisnov2014

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here