Până pe 16 decembrie trebuie depuse o serie de situaţii centralizatoare şi jurnale şi trebuie efectuate anumite plăţi, potrivit Calendarului fiscal Lege5.
Mai jos puteţi găsi lista acestora şi contribuabilii vizaţi.
Nu uitaţi că luna aceasta anumite obligaţii fiscale trebuie depuse până pe 20 decembrie în loc de 25 decembrie. Lista acestora o găsiţi AICI.

15 DECEMBRIE – DECLARAŢIA INTRASTAT

Înainte de toate, trebuie să amintim şi că până pe 15 decembrie trebuie depusă declaraţia intrastat pentru luna precedentă.
Contribuabili vizaţi

Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi expedieri depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:

900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri;
500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Accesează declaraţia intrastat (format electronic)!

16 DECEMBRIE

• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali, pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
cal16dec13Captură foto: Lege5 Online

• Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: antrepozitarii autorizaţi, pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
Descarcă (PDF) Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de:
• Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Atenţie: Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
• Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
• Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană / a municipiului Bucureşti.
• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
***

Notă:
 Calendarul fiscal Lege5 însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal. Află mai multe despre acest instrument.

Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here