25 Februarie, 2018

CALENDAR FISCAL. Ce obligaţii fiscale avem de rezolvat în luna octombrie?

A început luna octombrie, aşa că v-am pregătit lista tuturor obligaţiilor fiscale în funcţie de termenele-limită până la care acestea trebuie rezolvate.

Luni, 7 octombrie (săptămâna 7-13 octombrie)

Formularul 092 – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

Joi, 10 octombrie (săptămâna 7-13 octombrie)

• Plata taxei hoteliere şi depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;

Formularul 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică;

Formularul 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române;

Formularul 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.

Marţi, 15 octombrie (săptămâna 14-20 octombrie)

• Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă;

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precendentă;

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă;

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice (trimestrial);

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă;

• Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă;

• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă;

• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă;

• Declaraţia intrastat pentru luna precedentă;

• Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole;

• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă;

• Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă.

calefisc15Sursa foto: Lege5 Online

Luni, 21 octombrie (săptămâna 21-27 octombrie)

Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent.

Vineri, 25 octombrie (săptămâna 21-27 octombrie)

• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă;

• Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă;

Formularul 097 – Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare;

Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

Formularul 104 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent;

Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna sau trimestrul precedent;

Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă;

Formularul 225 – Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent;

Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată;

Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă;

Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată;

Formularul 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal;

Formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută;

Formularul 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestru etc.).

***

Calendarul fiscal Lege5
 însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal. 
Află mai multe despre acest instrument!

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu