Până pe data de 15 octombrie trebuie rezolvate o serie de 12 obligaţii fiscale. Mai jos găsiţi lista acestora, contribuabilii vizaţi şi puteţi descărca declaraţiile necesare.
Întreaga listă a obligaţiilor fiscale din luna octombrie poate fi consultată AICI.

1. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.
2. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
3. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
4. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul …
Contribuabili vizaţi: Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final.
Atenţie: declaraţia se depune online.
5. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
6. Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
Descarcă Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de:
situatiaSursa foto: Lege5 Online

7. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
8. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
9. Declaraţia intrastat pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi
Toţi operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi expedieri depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:
– 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri;
– 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Accesează declaraţia intrastat pentru luna precedentă (format electronic)!
10. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
11. Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
12. Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Atenţie: Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
***
Calendarul fiscal Lege5 însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal. Află mai multe despre acest instrument!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here