În zilele următoare vom beneficia de un weekend prelungit, însă nu trebuie să scăpăm din vedere acele obligaţii fiscale al căror termen limită de depunere se va atinge marţi, pe 25 iunie 2013. Deoarece este vorba de nu mai puţin de 17 declaraţii sau plăţi care trebuie să ajungă la Fisc, vom începe prezentarea primei jumătăţi din listă.

1. Plăţile anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului II 2013

Categorii de contribuabili: Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform Codul Fiscal art. 71, respectiv  veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

2. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a doua rată)

Categorii de contribuabili: Contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a)—e), adică:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele  care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

3. Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

calendar1
Sursa foto: Lege5.ro

4. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categorii de contribuabili:

Plătitorii de următoarele venituri:

– din drepturi de proprietate intelectuală;

– din contracte/ convenţii civile şi de agent;

– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

– obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică;

– din premii şi jocuri de noroc;

– obţinute de nerezidenţi;

– din alte surse.

5. Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I

Impozitul datorat la data de 25 iunie de reprezentanţele care sunt înfiinţate în primul semestru al anului este proporţional cu numărul de luni de activitate desfăşurată de reprezentanţă în cursul semestrului I.

Categorii de contribuabili: Persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România.

6. Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

Categorii de contribuabili: Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

7. Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în ,,Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna şi care în luna anterioară au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu luna următoare.

Descarcă Formularul 097 şi instrucţiunile de completare!  

calendar2

8. Formular 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Categorii de contribuabili:

lunar: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1,par. 1.1.

– trimestrial: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

– alte termene: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Descarcă Formularul 100 şi Instrucţiunile de completare! 

9. Formular 112 – Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna aprilie

Categorii de contribuabili:

Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) Codul Fiscal, şi nu au optat pentru depunerea lunară a declaraţiei.

Se depune de către angajatori şi entităţile asimilate acestora. Se completează cu programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Descarcă Formularul 112 şi instrucţiunile de completare 

*** 

Mâine vom continua lista cu prezentarea următoarelor 8 obligaţii fiscale ce trebuie depuse până pe 25 iunie 2013.

Calendarul obligaţiilor fiscale, pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro, însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal.

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here