Luna mai va fi una cel puţin la fel de plină ca luna aprilie, din punctul de vedere al obligaţiilor care trebuie depuse la Fisc. Mai jos vă prezentăm calendarul obligaţiilor, în funcţie de termenele-limită la care trebuie depuse acestea.

7 mai 2013 (marţi, săptămâna 6-12 mai)

• Formular 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

10 mai 2013 (vineri, săptămâna 6-12 mai)

• Formular 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică;
• Formular 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române;
• Formular 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
• Formular 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal;
• Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate;
• Plata taxei hoteliere şi depunerea DECLARAŢIEI – DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră.

15 mai 2013 (miercuri, săptămâna 13-19 mai)

• Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă;
• Depunerea SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă;
• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă;
• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă (anexa nr. 47 la norme);
• Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă;
• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă;
• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă.
• Declaraţia intrastat pentru luna precedentă;
• Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole;
• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă;
• Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă.

cale1
Sursa foto: Lege5.ro

27 mai 2013 (luni, săptămâna 27-31 mai)

• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă;
• Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă;
• Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2013;
• Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare;
• Formular 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
• Formular 112 – Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
• Formular 200 – DECLARAŢIA privind veniturile realizate din România;
• Formular 201 – DECLARAŢIA privind veniturile realizate din străinătate;
• Formular 220 – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit;
• Formular 221 – Depunerea Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit;
• Formular 223 – Depunerea Declaraţiei privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale;
• Formular 224 – Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă;
• Formular 230 – Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;
• Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată;
• Formular 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă;
• Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată;
• Formular 311 – Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal;
• Formular 390 VIES – Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută;
• Formular 394 – Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 1561 din Codul Fiscal).
cale2
Sursa foto: Lege5.ro

30 mai 2013 (joi, săptămâna 27-31 mai)

• Depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2012.

Calendarul obligaţiilor fiscale, pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro, însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal.

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here