Ministerul Afacerilor Interne schimbă aproape integral Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au drept de ședere în România, sau au dobândit protecție internațională, cu măsuri sociale care nu sunt date nici multora dintre cetățenii români: dobândirea unei locuințe sociale, asistență medicală egală în șanse cu cetățenii români, gratuitatea contribuției de asigurări sociale de sănătate, accesul la învățământul românesc și la programe de interes social.

Proiectul legislativ al MAI este justificat de faptul că gradul de ocupare al centrelor regionale pentru străini din cadrul Inspectoratului pentru Imigrări ete de peste 100%, “trendul fiind în creștere, luând în considerare numărul de persoane care urmează a fi relocate în perioada imediat următoare”, susțin autoritățile.

Primele articole modificate sunt cele care se referă la integrarea străinilor în cadrul unor programe în funcție de bugetul alocat de instituții, dar și respectând cultura și tradițiile cetățenilor respectivi. Articolul 6 și articolul 7 se referă la locuința socială, respectiv plata CASS.

„Art. 6 Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România au acces la dobândirea unei locuinţe sociale în condiţiile stabilite de Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

„Art.7 – (1) Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România au acces la asistenţă medicală în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru cetăţenii români.
(2) Străinii care au dobândit protecţie internaţională în România şi se încadrează în una din categoriile prevăzute la art.224 alin.(1) literele (a), (b), (d), (e) şi (f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(3) Străinilor beneficiari ai protecţiei internaţionale în România care au obţinut calitatea de asigurat, li se emite de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care va fi înscris în cardul de sănătate.”

În privința cursurilor de limba română, în prezent, legea prevede ca acestea să se desfășoare de două ori pe săptămână, câte 2 ore, timp insuficient, susțin reprezentanții MAI, care propun cursuri intensive de limba română pentru străinii cu drept de ședere.

„Art.10 – (1) În vederea integrării în sistemul de învăţământ românesc, minorii care au dobândit o protecţie internaţională în România beneficiază pe durata unui an şcolar de un curs intensiv şi gratuit de iniţiere în limba română. Înscrierea se face pe tot parcursul anului calendaristic, iar susţinerea cursului poate continua pe parcursul anului şcolar următor, după caz.”

În plus, străinii beneficiari ai protecției internaționale în România vor putea participa la evaluarea competenței lingvistice chiar dacă nu au urmat cursul pregătitor de învățare a limbii române.

Inspectoratul pentru Imigrări va colabora cu toate instituțile și organizațiile non-guvernamentale pentru desfășurarea unor activități culturale pentru străini, astfel încât aceștia, împreună cu familiile lor, să învețe și să se adapteze condițiilor sociale și culturale din țara noastră. Fiecare cetățean străin cu drept de ședere va avea un plan individual de măsuri sociale, culturale sau financiare pentru sine și familia sa, după completarea datelor într-o fișă la IGI și evaluarea după susținerea unui interviu. Planul individual va fi de 12 luni, nu de 6 luni, cum este în prezent.

Art. 18
(2) Activităţile şi beneficiile ce pot fi incluse, singure sau cumulat, în cadrul planului individual prevăzut la alin.(1) sunt următoarele:
  • a) activităţi de consiliere şi sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile enumerate la art.1 lit.a);
  • b) sesiuni de acomodare culturală;
  • c) cursuri de învăţare a limbii române;
  • d) activităţi educative şi recreaţionale;
  • e) ajutor nerambursabil;
  • f) ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanţilor unei forme de protecție internațională;
  • g) cazare în unul din Centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanților de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în funcţie de numărul locurilor de cazare disponibile;
  • h) alte tipuri de activităţi sau beneficii stabilite în funcţie de nevoile individuale ale străinului şi acordate de către organizații neguvernamentale sau autorități ale administrației publice locale.
Persoanele vulnerabile – minori, femei însîrcinate, victim ale traficului de ființe sau ale unor agresiuni vor primi mai multe beneficii și vor avea asistență special din partea reprezentanților IGI din MAI. Totodată este reglementată posibilitatea prelungirii, pentru motive întemeiate, a cazării în centrele din subordinea IGI a persoanelor vulnerabile, peste perioada maximă de 18 luni prevăzută acum, până la încetarea motivelor care au stat la baza adoptării măsurii.
 
La finalul proiectului legislativ, postat în dezbatere publică pe pagina MAI tip de 20 zile, după care va fi adoptat de Guvern, cu semnătura mai multor miniștri, se prevăd și cheltuielile aferente măsurilor propuse:

Costuri privind cheltuielile cu închirierea unei locuinţe private sau din fondul public, precum şi utilităţile lunare aferente:
Chirie: 450 lei/lună x 12 luni = 5.400 lei
Întreţinere vară: 120 lei/lună x 6 luni = 720 lei
Întreţinere iarnă: 155 lei/lună x 6 luni = 930 lei
Total = 7050 lei/persoană cu o formă de protecţie pe perioada programului de integrare (12 luni)
La o estimare de 300 de persoane care obţin o formă de protecţie şi se înscriu în programul de integrare rezultă un cost de: 300 x 7050 = 2.115.000 lei
 
Costuri privind asigurarea hranei şi a necesarului de îmbrăcăminte:
hrană: 10 lei/zi x 30 zile = 300 lei
îmbrăcăminte vară (perioada aprilie – septembrie) = 67 lei
sau îmbrăcăminte iarnă (perioada octombrie – martie) = 100 lei
servicii: 6 lei/zi x 30 zile = 180 lei
Total = 580 lei/solicitant de azil pentru o perioadă de 1 lună
La o estimare de 700 de persoane care obţin o formă de protecţie şi se înscriu în programul de integrare rezultă un cost pentru o lună de zile de: 700 x 580 = 406.000 lei
 
Costuri privind subvenţionarea chiriei cu 50% pentru o persoană căreia i se prelungeşte programul de integrare cu 6 luni:
Chirie: 225 lei/lună X 6 luni = 1350 lei
La o estimare de 50 de persoane cărora li se prelungeşte programul de integrare cu 6 luni rezultă un cost de: 50 x 1350 = 67.500 lei 

Ai nevoie de Ordonanța nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau .MOBI apăsând AICI
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here