Anul 2016 aduce noi modificări fiscale și pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii. În acest sens, se majorează valoarea deducerii personale de la 250 lei la 300 lei și se majorează și valoarea salariului la care deducerea personală este acordată în cotă integrală.

Actul normativ analizat astăzi, Ordinul MFP nr. 52/2016, transpune prevederile de la art. 77 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv adoptă calculatorul deducerilor personale lunare, aplicabile pentru calculul de salarii începând cu luna ianuarie 2016.

Consultă AICI Calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016.

Structura generală a deducerilor

Deducerile personale sunt stabilite regresiv, astfel:

a) pentru salarii brute de până la 1.500 lei, deducerile personale sunt:

 • suma de 300 lei pentru salariatul fără persoane în întreținere;
 • suma de 400 lei pentru salariatul cu 1 persoană în întreținere;
 • suma de 500 lei pentru salariatul cu 2 persoane în întreținere;
 • suma de 600 lei pentru salariatul cu 3 persoane în întreținere;
 • suma de 800 lei pentru salariatul cu 4 sau mai multe persoane în întreținere.

b) pentru salarii brute între 1.501 lei și 3.000 lei, deducerea personală sau deducerile pentru persoane în întreținere, se reduc de la sumele mai sus amintite până la zero;

c) pentru salarii brute mai mari de 3.001 lei, nu se acordă deduceri.

Ce stabilesc normele de aplicare a Noului Cod fiscal?

Să amintim câteva aspecte regăsite la pct. 13 din HG nr. 01/2016 privind normele de aplicare a noului Cod fiscal:

Pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinţi, respectiv tutorelui.

Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază, în limita venitului realizat.

Sunt considerate persoane aflate în întreţinere soţul/soţia contribuabilului, copiii acestuia, precum şi alţi membri de familie până la gradul al doilea inclusiv.

Copilul minor este considerat întotdeauna întreţinut, cu excepţia celor încadraţi în muncă, indiferent dacă se află în unităţi speciale sanitare sau de protecţie specială şi altele asemenea, dacă veniturile minorului sunt mai mici de 300 lei lunar.

Dacă venitul unei persoane aflate în întreţinere depăşeşte 300 lei lunar, ea nu este considerată întreţinută.

Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, salariatul va depune la plătitorul de venituri din salarii o declaraţie pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 • datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
 • datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreţinere (numele şi prenumele, codul numeric personal).

Declaraţiile pe propria răspundere depuse în vederea acordării de deduceri personale nu se emit ca formulare tipizate.

Salariatul va prezenta angajatorului documentele justificative care să ateste persoanele aflate în întreţinere, cum sunt: certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor, adeverinţa de venit a persoanei întreţinute sau declaraţia pe propria răspundere şi altele.

Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, plătitorul de venituri din salarii păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Salariatul este obligat să înştiinţeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care generează o modificare, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare celei în care s-a produs evenimentul.

Foarte important! Deducerea personală nu se fracţionează în funcţie de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parţial, la funcţia de bază.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

5 COMENTARII

 1. Buna ziua!

  Vă rog sa explicati cum se procedeaza in cazul când parintii sunt separati prin divort .
  Ambii părinti salariati.

  Daca copilul se afla in ingrijirea mamei, se aplica si tatalui ?

 2. Va rog sa-mi calculati si mie salariul sa stiu daca sunt furat ca in ziua de azi e la modă multumesc.am asa:ore regie:168 ore suplimentare:75 ore noapte:54 spor week-end 0,25% orele suplimentare sunt plătite cu 175% orele de noapte cu 25 la sută iar orele de regie in functie de zilele lucrătoare pe luna februarie avem 21 de zile

 3. Buna ziua! Am un salariu brut de 1950 lei si am trecut fetita in intretinerea mea. As vrea sa stiu valoarea deducerii personale pentru aceasta suma. Angajatorul mi.a spus ca e vreo 6 % din venitul impozabil. Or eu am gasit urmatoarea formula: 400x[1-(VBL -1500)/1500]. Se poate sa ma fure contabila firmei ? Multumesc anticipat!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here