În activitatea practică numeroşi contribuabili şi organe fiscale au neclarităţi cu privire la data de la care se calculează, în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere în cazul în care termenul de scadenţă (de plată) a obligaţiilor bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.) cade într-o zi nelucrătoare.

Prin prevederile legale în vigoare se prevede, clar, precis şi la modul imperativ, că, în cazul în care termenul de scadenţă (de plată) a obligaţiilor bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.) cade într-o zi nelucrătoare, majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează după prima zi lucrătoare ce urmează termenului de scadenţă.

Exemplu:

În cazul în care termenul de plată, de 25, cade într-o zi nelucrătoare, de sâmbătă, iar data de luni 27 a lunii respective este zi lucrătoare:

  • termenul de plată „se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare”, respectiv până la sfârşitul zilei lucrătoare de luni 27 a lunii respective;
  • majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează „după prima zi lucrătoare ce urmează termenului de scadenţă”, adică începând cu ziua de marţi 28 a lunii respective.

Temeiul legal. Data de la care se calculează şi se datorează majorările, dobânzile şi penalităţile, în cazul în care termenul de scadenţă cade într-o zi nelucrătoare, este reglementată prin:

  • OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în vigoare pe perioada 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2015, „Art. 68. Calcularea termenelor” şi „Art. 111. Termenele de plată”.
  • Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, în vigoare cu 1 ianuarie 2016, „Art. 75. Calcularea termenelor” şi prin „Art. 205. Calcularea termenelor”.
  • Vechiul Cod de procedură civilă, în vigoare până la 30 august 2012, art. 101 şi art. 102.
  • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, în vigoare cu 1 septembrie 2012, „Art. 181. Calculul termenelor”şi „Art. 182. Împlinirea termenului”.

În tabele de mai jos sunt prezentate prevederile legale, cu calcularea termenelor, conţinute  în actele normative menţionate anterior. 

Prevederile cu calcularea termenelor conţinute în vechiul şi noul Cod de procedură fiscală 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003

privind Codul de procedură fiscală (vechiul Cod)

Legea nr. 207/2015

privind Cod de procedură fiscală (noul Cod)

 „Art. 68. Calcularea termenelor

Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.”

Art. 111. Termenele de plată

(1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.[…]”.

Art. 75. Calcularea termenelor.

Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Codul fiscal, de prezentul cod, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie, dacă legislaţia fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, republicat.

Art. 205. Calcularea termenelor

(1) Termenele stabilite în prezentul capitol, cu excepţia celui prevăzut la art. 191 alin. (2) şi (3), se calculează pe zile calendaristice începând cu ziua imediat următoare acestor termene şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a termenelor.

(2) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (1) sfârşesc într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, acestea se prelungesc până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

Se observă că prin noul Cod de procedură fiscală „Calcularea termenelor” este reglementată:

  • diferit faţă de vechiul Cod de procedură fiscală, şi
  • neunitar prin două articole, respectiv prin art. 75 şi art. 205.  

Prevederile cu calcularea termenelor conţinute  în vechiul şi noul Cod de procedură civilă 

Vechiul Cod de procedură civilă:

Legea nr. 134/2010

privind Codul de procedură civilă:

Art. 101. Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.

Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare.

Termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare.

Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârşeşte într-o lună care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urmă a lunii.

Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală, sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

Art. 102. Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură dacă legea nu dispune altfel.

Termenele încep să curgă şi împotriva părţii care a cerut comunicarea, de la data când a cerut-o.

 

Art. 181. Calculul termenelor

(1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează:

1. când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;

2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;

3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni.

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Art. 182. Împlinirea termenului

(1) Termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlineşte la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură.

(2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanţă sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispoziţiile art. 183 fiind aplicabile.”

 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here