22 Februarie, 2018

Călătoreşti cu avionul? Iată care sunt drepturile tale atât în ţară, cât şi în UE

Pasagerul aerian are o serie de drepturi, referitoare la efectuarea zborurilor, rezervărilor, acordării de daune pentru bagaje pierdute/distruse, întârzieri şi anulări, refuzul îmbarcării, despăgubiri în caz de accident sau dificultăţi cu pachetele de servicii turistice.

Principalele două prevederi legale aplicabile în cazul unor probleme în timpul călătoriilor cu avionul sunt:

1. Regulamentul 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 11 februarie 2004 privind stabilirea unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91;

2. Convenţia de la Montreal.

Regulamentul (EC) 261/2004: a intrat în vigoare în februarie 2005 şi are ca scop stabilirea condiţiilor în care pasagerii îşi pot exercita drepturile atunci când:

1. li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor;

2. zborul este anulat;

3. zborul are o întârziere prelungită.

Prevederile regulamentului (EC) 261/2004 se aplică tuturor pasagerilor care se îmbarcă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru şi celor care pleacă de pe un aeroport situat într-o ţară terţă către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru UE, în cazul în care operatorul de transport aerian este transportator comunitar.

De prevederile acestui regulament poate beneficia orice pasager aflat într-una din situaţiile menţionate mai sus, indiferent de naţionalitate ori de cetăţenie (indiferent dacă este sau nu cetăţean al unui stat membru UE).

Regulamentul (EC) 261/2004 stipulează faptul că, în caz de anulare, întârziere prelungită sau refuz de îmbarcare pasagerii au dreptul la asistenţă din partea transportatorului. Asistenţa diferă în funcţie de durata întârzierii, dar poate include mese şi băuturi răcoritoare, apeluri telefonice, cazare. Dacă pasagerul are de aşteptat o noapte urmare a întârzierii zborului, are dreptul să i se ofere gratuit cazare şi transport. Este important de ştiut că obligaţiile faţă de pasageri enumerate mai sus nu pot fi evitate de către transportator prin invocarea circumstanţelor excepţionale.

Circumstanţele excepţionale pot surveni în special în caz de instabilitate politică, condiţii meteorologice incompatibile cu desfăşurarea zborului în cauză, riscuri legate de siguranţă, deficienţe neprevăzute care pot afecta siguranţa zborului şi greve care afectează operaţiunile transportatorului aerian.

Prezentul regulament nu se aplică  pasagerilor care călătoresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului. Cu toate acestea, prezentul regulament se aplică pasagerilor care posedă bilete emise de un transportator aerian sau un tour operator în cadrul unui program de fidelizare a clientelei sau al unui alt program comercial.

Despre refuzul la îmbarcare

În cazul în care un operator de transport aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, atunci mai întâi trebuie să facă un apel la voluntari dispuşi să renunţe la rezervările lor în schimbul unor indemnizaţii acordate în condiţiile care urmează a fi convenite între pasagerul respectiv şi operatorul de transport aerian.

Voluntarilor li se acordă asistenţă, pe lângă indemnizaţiile menţionate mai sus.

Dacă numărul voluntarilor este insuficient pentru a permite îmbarcarea celorlalţi pasageri cu rezervări, operatorul de transport aerian poate să refuze îmbarcarea pasagerilor împotriva voinţei acestora.

În cazul în care pasagerilor li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor, operatorul de transport aerian le acordă imediat despăgubiri şi le acordă asistenţă.

Informaţii privind anularea zborului

În cazul anulării unui zbor fără o informare prealabilă, pasagerii au dreptul, în plus, şi la compensaţii. Pentru anulările anunţate cu puţin timp înainte de decolare, pasagerii au dreptul la compensaţii doar dacă transportatorul nu poate oferi o alternativă de transport până la destinaţia finală. Operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensaţii în cazul în care anularea este cauzată de circumstanţe extraordinare care nu au putut fi evitate. Regulamentul obligă transportatorii să informeze pasagerii cu privire la drepturile lor.

În cazul în care pasagerii sunt informaţi despre anulare, acestora li se oferă explicaţii privind posibilităţile de transport alternative.

Detalii despre întârzierea zborului

În cazul în care un operator de transport aerian anticipează o posibilă întârziere a unui zbor peste ora de plecare prevăzută, după cum urmează:

(a) timp de două ore, în cazul zborurilor de peste 1 500 de kilometri sau mai puţin sau  (b) timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1 500 de kilometri şi al oricăror alte zboruri cuprinse între 1 500 şi 3 500 de kilometri sau (c) timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la literele (a) sau (b), pasagerilor li se oferă asistenţă care constă în mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare.

În plus, pasagerii au dreptul la două apeluri telefonice gratuite şi de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail.

În cazul în care ora de plecare anticipată este la cel puţin o zi după ora de plecare anunţată iniţial, asistenţa constă în

a) cazare hotelieră:

– în cazul în care este necesară o şedere de una sau mai multe nopţi sau

-  în cazul în care este necesară o şedere suplimentară faţă de cea prevăzută de pasager;

b) transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele).

În cazul în care întârzierea este de cel puţin cinci ore, pasagerilor li se oferă posibilitatea de a alege între rambursarea, în termen de şapte zile, a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cât mai repede posibil.

În orice caz, asistenţa se oferă în limitele de timp stabilite în cele de mai sus corespunzător fiecărei distanţe de zbor.

Prevederile Convenţiei de la Montreal sunt aplicabile zborurilor internaţionale, cu condiţia ca aceasta să fi fost ratificată de către ţările de plecare/sosire. Convenţia reglementează responsabilităţile transportatorilor aerieni în cazul în care pasagerul suferă pierderi economice datorate întârzierii zborului său şi/sau pierderi economice datorate pierderii sau întârzierii bagajelor.

Totodată, convenţia stabileşte şi limitele responsabilităţii transportatorilor. Pentru daune cauzate de întârzieri ale zborurilor este stabilită o limită maximă de 4150 SDR* (Special Drawing Rights – Drepturi Speciale de Tragere) per pasager. Pentru daune referitoare la bagaje, răspunderea este limitată la 1000 SDR per pasager.

Observaţie: Drepturile speciale de tragere (DST sau, internaţional, XDR) sunt moneda virtuală a Fondului Monetar Internaţional, conceput ca înlocuitor al standardului aurului. Tranzacţiile în interiorul FMI sunt calculate în DST. Astfel, valoarea unui SDR este aproximativ 1,47948 USD.

În cadrul Convenţiei de la Montreal, sunt specificate perioadele de timp în cadrul cărora pasagerul poate adresa o plângere. De exemplu, pentru o daună la un bagaj, plângerea poate fi făcută în maxim 7 zile de la momentul livrării bagajului; pentru un bagaj întârziat termenul limită este de 21 zile de la data returnării bagajului. Dacă transportatorul admite că bagajul este pierdut, sau dacă bagajul nu ajunge în 21 zile, pasagerul are dreptul de a face o plângere către transportator pe motiv de bagaj pierdut. Convenţia nu stabileşte o anume perioadă până la care poate fi făcută plângerea, dar recomandă ca aceasta să fie făcută cât mai rapid posibil.

În cazul altor situaţii şi probleme generale ce pot apărea în relaţia pasager – linii aeriene, când nu se aplică prevederile Regulamentului (EC) 261/2004, pot fi contactate Centrele Europene ale Consumatorilor, centre aflate în fiecare stat membru al UE.

În România, Centrul European al Consumatorilor – APC România are următoarea adresă: Bd. Nicolae Balcescu, nr. 32-24, et. 4, ap. 16, sector 1, cod 010055, Bucureşti, tel/fax: +40 (0) 21 315.71.49, e-mail: office@apc-romania.ro, web: www.apc-romania.ro

Surse: Convenţia de la Montreal, Regulamentul (EC) 261/2004, Autoritatea Aeronautică Civilă Română

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu