Ordonanța Guvernului nr. 15/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc a intrat în vigoare la 18 iulie 2022, cu excepția unei prevederi privind contravențiile care va produce efecte începând cu data de 14 august 2022.

OG nr. 15/2022 are un impact semnificativ asupra industriei jocurilor de noroc, deoarece reglementează norme mai stricte pentru operatorii existenți și noi din industrie, în principal prin creșterea taxelor în domeniul jocurilor de noroc și prin impunerea unor noi obligații legate de promovarea activităților de jocuri de noroc.

De asemenea, în conformitate cu OG nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, Guvernul României a majorat nivelul de impozitare a veniturilor obținute de jucători din activități de jocuri de noroc.

  NOI REGULI PRIVIND promovarea PENTRU JOCURILE DE NOROC ÎN AFARA SPAȚIILOR COMERCIALE

Prin OG nr. 15/2022 a fost introdusă o taxă specială de promovare pentru activitățile de jocuri de noroc și obligația de comunicare a contractelor de publicitate a mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc care sunt licențiate în România prin amplasarea de mesaje publicitare în localități şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune.

Aceste cerințe noi se aplică:

  • Organizatorilor de jocuri de noroc – atunci când contractele de publicitate sunt încheiate direct între organizatorul de jocuri de noroc și furnizorul de servicii de publicitate; sau
  • Furnizorului de servicii de publicitate – atunci când contractele de publicitate sunt încheiate între o entitate care nu deține licență de organizare a jocurilor de noroc (de exemplu, o agenție care acționează în numele operatorului de jocuri de noroc) și furnizorul de servicii de publicitate.

Cu toate acestea, aceste cerințe noi nu se aplică publicității pentru activitățile de jocuri de noroc desfășurate de entități sau federații sportive în incinta stadioanelor sau în săli de sport.

 Taxa specială de promovare

Taxa de promovare reprezintă 5% din valoarea taxelor plătite în cadrul contractelor de publicitate.

Operatorii de jocuri de noroc sau prestatorii de servicii de publicitate (după caz) trebuie să declare la autoritățile fiscale taxa de promovare printr-o declarație fiscală specială, al cărei conținut și model urmează să fie aprobat prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OG nr. 15/2022.

Pentru plata taxei speciale de promovare se aplică diferite termene de scadență, și anume:

  • Taxa este datorată până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de publicitate;
  • În cazul contractelor care prevăd plăți periodice către furnizorul de publicitate, taxa este scadentă în ultima zi a lunii în care plata periodică este scadentă în temeiul contractului; sau
  • În cazul contractelor de publicitate în curs de derulare, taxa este datorată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care se aprobă conținutul și modelul declarațiilor fiscale.

Remarcăm câteva neajunsuri ale OG nr. 15/2022 în ceea ce privește taxa nou introdusă, care pot genera dificultăți în practică, și anume:

  • Legea nu abordează scenariul contractelor în care taxa nu este plătită efectiv furnizorului de publicitate, sau orice taxă este rambursată plătitorului în caz de neîndeplinire a obligațiilor de către furnizorul de servicii (de exemplu, în cazul în care furnizorul de publicitate nu reușește să presteze serviciile de publicitate, iar contractul este ulterior desființat pentru neîndeplinirea obligațiilor de către furnizorii de publicitate);
  • Legea prevede că, în cazul contractelor în derulare, taxa este datorată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care se aprobă conținutul și modelul declarațiilor fiscale, fără a lua în considerare faptul că astfel de contracte în derulare pot prevedea și plăți periodice. Prin urmare, se pare că legea a introdus un regim mai puțin favorabil pentru contractele în derulare.

  Notificarea contractelor de publicitate

Operatorii de jocuri de noroc sau furnizorii de servicii de publicitate (după caz) trebuie să comunice către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc:

  • Orice contracte de promovare a mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc prin amplasarea de mesaje publicitare în localități și pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, cu excepția contractelor încheiate de operatorii de jocuri de noroc cu entități sau federații sportive pentru promovarea produselor lor în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport;
  • Orice contracte care modifică valoarea contractelor menționate mai sus.

Notificarea trebuie să fie transmisă în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierea acestora.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here