Guvernul a adoptat în şedinţa din 5 martie un proiect de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Actul normativ modifică și completează cadrul legal actual în domeniul colectării creanțelor bugetare, astfel încât să se asigure creșterea gradului de încasare a veniturilor la bugetul de stat consolidat.

Astfel, noile modificări legislative vizează măsuri din domeniul colectării creanțelor bugetare, respectiv:

În domeniul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale – clasică:

 • reglementarea unei condiții pentru contribuabili de a constitui garanții în procent de minim 50% din valoarea obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, pentru a beneficia de eșalonarea la plată de cel mult 5 ani, în situația în care contribuabilii dețin bunuri în proprietate insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute de Codul de procedură fiscală. În cazul în care debitorii nu pot constitui garanția de minim 50%, aceștia pot beneficia de eșalonare la plată pe o perioadă de cel mult 6 luni.
 • excluderea din sfera eșalonării la plată a obligațiilor fiscale care reprezintă accize;
 • reducerea numărului de cereri de modificare/menținere a eșalonării la plată de la două la una într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic;
 • eliminarea plafonului pentru care  contribuabilul nu trebuie să constituie garanții (de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, 10.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice);
 • eliminarea posibilității majorării duratei de eșalonare la plată în cazul în care debitorul solicită modificarea eșalonării.

În domeniul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale – simplificată:

 • eliminarea din sfera eșalonării la plată în formă simplificată a:
  • obligațiilor fiscale care reprezintă accize,
  • impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 47 din Codul fiscal,
  • taxelor aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc astfel cum sunt reglementate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.
 • reducerea numărului de cereri de modificare/menținere a eșalonării la plată de la două la una în perioada de valabilitate a eșalonării la plată.
 • eliminarea posibilității majorării duratei de eșalonare la plată.
  majorarea nivelului dobânzii pentru obligațiile eșalonate la plată de la 0,01% pentru fiecare zi (3,65% pe an) la 0,02% pentru fiecare zi (7,3% pe an).
 • eliminarea posibilității cumulării unei eșalonări la plată clasice cu o eșalonare la plată simplificată.

În domeniul restructurării obligațiilor bugetare:

 • reducerea numărului de cereri de modificare/menținere de la două la una într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here