O inițiativă legislativă propune modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel încât la calculul ajutorului social pe baza venitului minim garantat, să nu mai fie luate în calcul bursele copiilor din învăţământul profesional, din familiile respective. Avem de-a face cu familii cu venituri reduse, susțin inițiatorii, care au nevoie și de ajutoarele sociale, și de bursele școlare acordate copiilor lor, pentru că în unele cazuri, cumularea acestor venituri înseamnă că familia nu se mai încadrează în condițiile necesare acordării ajutorului.

“Bursa profesională este un stimulent acordat de stat pentru motivarea elevilor să urmeze o școală profesională și să-și însușească o meserie cu căutare pe piața muncii. Acordarea acesteia este strict reglementată în lege, fiind prevăzute întreruperi ale acordării dacă elevul lipsește nemotivat de la școală sau are abateri disciplinare care conduc la scăderea notei la purtare. Având în vedere că România trebuie să facă eforturi ca să reducă abandonul școlar, una dintre măsuri este exceptarea bursei profesionale, alături de celelalte venituri exceptate, la calculul venitului minim garantat, ca ajutor social pentru familiile cu venituri mici ”, susțin inițiatorii proiectului legislativ.

Legea nr. 416/2001. Art. 8, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei sngure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligațiile legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei, a alocației de stat pentru copii, a bugetului personal complementar pentru persoanele cu handicap, a ajutoarelor sociale pentru producători agricoli, a burselor de studiu și a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de HG nr. 1488/2004 privind sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu”, a sprijinului financiar prevăzut de HG nr. 1062/2012 privind subvenționarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional, precum și veniturile obținute din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.”

Proiectul legislativ, susținut de 34 de parlamentari, a fost depus inițial la Camera Deputaților, dar s-a stabilit că Senatul trebuie să fie prima camera sesizată. Cel mai probabil, proiectul va intra în dezbateri după vacanța parlamentară și după alegerile generale de luna viitoare.

Ai nevoie de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here