Hotărârea nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare este în vigoare de la 10 februarie 2023.

Potrivit Hotărârii, Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de credite şi burse de studii, acordă anual, în condiţiile legii, burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare.

Bursierii care efectuează stagiile beneficiază de:

a) o bursă lunară destinată plăţii unor taxe şcolare şi, eventual, acoperirii cheltuielilor de hrană şi cazare, în limita cuantumurilor stabilite;

b) transport dus-întors, cu avionul, cu trenul sau cu autocarul, din România până la locul de stagiu şi retur, o singură dată pe an universitar;

c) plata unui tarif suplimentar pentru bagaje de cel mult 32 kg, în afara celor incluse în costul biletului.

Cuantumul burselor se stabileşte anual, pe ţări, prin ordin al ministrului educaţiei şi nu poate fi mai mic de 1.000 de euro/lună.

Bursa lunară se acordă doar pentru perioada stagiului efectiv realizat, cu prezenţă fizică, în străinătate.

Numărul total al lunilor de bursă acordate într-un an calendaristic, tipurile de burse şi durata stagiului unei burse se stabilesc anual, în limita bugetului aprobat cu această destinaţie, prin ordin al ministrului educaţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Selecţia persoanelor care vor beneficia de burse pentru stagiile prevăzute se face prin concurs organizat la nivel naţional de Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de credite şi burse de studii.

În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea Agenţiei de credite şi burse de studii, se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului, precum şi condiţiile financiare de acordare şi decontare a bursei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here