DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/ Serviciul German de Schimb Academic) oferă burse pentru şcoli de vară (cursuri de limbă, limbaj de specialitate, cultură şi civilizaţie), studii de master şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor din Germania, pentru anul universitar 2014/2015. DAAD finanţează şi stagii în limba engleză.
Termenele-limită de depunere a dosarelor sunt:

  • 15 noiembrie 2013: burse de masterat şi stagii de cercetare, destinate absolvenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor din cadrul universităţilor româneşti;
  • 30 noiembrie 2013: burse pentru cursuri universitare de vară în Germania, destinate studenţilor şi masteranzilor care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele de limbă şi civilizaţie germană. 

Informaţii detaliate privind condiţiile de aplicare, actele necesare şi cuantumul bursei pot fi consultate pe site-ul www.daad.ro sau în broşura aceasta.

DAAD este cea mai mare organizaţie la nivel mondial care sprijină cooperarea internaţională în domeniul academic. Obiectivele sale principale constau în organizarea şi finanţarea schimbului de studenţi şi cercetători, informarea în intreaga lume despre Germania ca loc de studiu şi cercetare, intermedierea de cadre didactice universitare şi încurajarea procesului de internaţionalizare a instituţiilor germane de învăţământ superior.

În fiecare an, DAAD finanţează stagiile în Germania a peste 600 de studenţi şi cercetători români, în cadrul unor programe individuale de bursă şi al proiectelor de cooperare instituţională. De asemenea, anual sunt susţinuţi financiar peste 200 de cetăţeni germani care doresc să studieze, să predea sau să cerceteze în România. În plus, DAAD sprijină numeroase proiecte de cooperare academică româno-germană. Volumul finanţării acordate României anual se situează în jurul sumei de 3 milioane de euro.

Master: toate disciplinele

masterat de 1-2 ani în limba germană sau engleză

absolvenţi/studenţi în an terminal, toate disciplinele

15.11.2013

Master: știinţe economice

masterat de 2 ani în limba germană sau engleză

absolvenţi/studenţi în an terminal din domeniul ştiinţelor economice

15.11.2013

Master-/stagii de specializare: artă, muzică, arhitectură

masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni în limba germană sau engleză

absolvenţi/studenţi în an terminal din domeniile arhitectură, artă, muzică, actorie, design

15.11.2013

Stagii de cercetare: doctoranzi/tineri cercetători

1-10 luni, în cadrul unei universităţi sau al unui institut de cercetare, doctorat integral

doctoranzi,

tineri cercetători,

post-doctoranzi

15.11.2013

Stagii de cercetare: profesori universitari/cercetători

1-3 luni, în cadrul unei universităţi sau al unui institut de cercetare

profesori universitari, cercetători

15.11.2013

Stagii de lucru: profesori universitari din domeniile artă, muzică şi arhitectură

1-3 luni în cadrul unei instituţii gazdă pentru cooperare artistică

profesori universitari din domeniile artă, muzică şi arhitectură, design, actorie

15.11.2013

Reinvitarea foştilor bursieri

1-3 luni, în cadrul unei universită’i sau al unui institut de cercetare

DAAD-Alumni (foşti bursieri care au beneficiat de o bursă >10 luni )

15.11.2013

Cursuri de vară

3-4 săptămâni, cursuri de limbă şi cultură, limbaj de specialitate în cadrul unei universităţi din Germania

studenţi (între anii 2-4), masteranzi (în primul an)

30.11.2013

Sursa: Eurodesk. Reţeaua Eurodesk actualizează şi gestionează conţinutul informaţional al Portalului European pentru Tineret al Comisiei Europene. Întrebările care vin prin Portalul pentru Tineret al Comisiei primesc răspuns de la reţeaua Eurodesk.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here