În perioada următoare vor fi lansate mai multe apeluri de proiecte în opt programe de finanțare, după cum urmează:

1. Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructură de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare. POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 miliarde euro;

2. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt transpuse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro;

3. Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește două axe prioritare (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1,3 miliarde euro;

4. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) susţine finanţarea a 14 măsuri de dezvoltare rurală cu o alocare financiara de 9,363 miliarde euro PNDR pentru sprijinirea strategică a următoarelor obiective: restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole, gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatic, diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale;

5. Programul de finanţare a consultanței în afaceri (BAS) este administrat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) şi are ca scop încurajarea societăţilor private mici şi mijlocii în utilizarea consultanţei în afaceri şi, în acelaşi timp, sublinierea importanţei şi beneficiile utilizării serviciilor de consultanţă pentru creşterea competitivitătii şi dezvoltarea durabilă a afacerilor în sectorul privat. În România, Programul BAS a fost înfiinţat în 2006, fiind finanţat de Ministerul Federal de Finanțe al Austriei;

6. Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) urmărește următoarele obiective generale:

a) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțarea sub formă de capitaluri proprii și datorii; un mecanism de capitaluri proprii pentru investițiile din faza de creștere, precum și un mecanism de garantare a împrumuturilor care va oferi IMM-urilor servicii directe sau indirecte de partajare a riscurilor cu intermediari financiari pentru a acoperi împrumuturile;

b) îmbunătățirea accesului la piețe, atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial; furnizarea unor servicii de sprijin pentru întreprinderi orientate înspre creșterea economică prin intermediul Rețelei întreprinderilor europene pentru a facilita extinderea activității atât pe piața unică, cât și în afara UE;

c) promovarea antreprenoriatului: activitățile vor include dezvoltarea competențelor și a atitudinilor antreprenoriale, în special în rândul noilor antreprenori, al tinerilor și al femeilor. COSME are un buget de 2,3 miliarde euro;

7. Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020. Cu un buget total de 14,7 miliarde euro, Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport;

8. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA – IFN) a fost înfiinţat în decembrie 2001 prin H.G. nr. 1211/2001 în scopul susţinerii activităţilor întreprinzătorilor (IMM-uri, societăţi cooperatiste şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice potrivit legii). FNGCIMM SA – IFN facilitează accesul la finanţări prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. Ca societate pe acţiuni, având drept unic acţionar statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, FNGCIMM SA – IFN este un instrument al Guvernului României pentru implementarea politicilor sale de sprijinire a dezvoltării acestui sector ce constituie o prioritate a politicii economice şi sociale a Guvernului României.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here