Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 a intrat în vigoare la data de 2 februarie 2015 şi modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Actul normativ prevede desfiinţarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor şi substituirea ei de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS). De asemenea, OG nr. 11/2015 introduce dispoziţii speciale referitoare la persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări de sănătate.

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

Se prevede că ANMCS este înfiinţată prin reorganizarea Comisiei şi este o instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţie publice centrale, aflată în subordinea Guvernului şi coordonată de prim-ministru.

De asemenea, se prevede că hotărârea Guvernului prin care se aprobă componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare a ANMCS va reglementa şi condiţiile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare, precum şi modul de colaborare între ANMCS şi unităţile sanitare care solicită acreditarea. Hotărârea Guvernului anterior-menţionată va fi elaborată în termen de 60 de zile de la publicarea OG nr. 11/2015 în Monitorul Oficial al României, ceea ce înseamnă că aceasta ar trebui să fie elaborată până la data de 30 martie 2015

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

reforma1

Sursa foto: Lege5.ro

OG nr. 11/2015 prevede expres că certificatele de acreditare emise de Comisie îşi păstrează valabilitatea.

Cu titlu de noutate, acreditarea este definită ca procesul de validare a conformităţii caracteristicilor serviciilor de sănătate efectuate de unităţile sanitare cu standardele de acreditare adoptate de ANMCS. De asemenea, se prevede că pentru a intra în procesul de acreditare, unităţile sanitare trebuie să organizeze o structură internă proprie de management al calităţii serviciilor medicale.

Neobţinerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea autorizaţiei de funcţionare a unităţii sanitare nu va mai determina desfiinţarea unităţii sanitare, ci imposibilitatea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Cu titlu de noutate, reevaluarea unităţii sanitare în vederea reacreditării poate avea loc şi la iniţiativa ANMCS sau la solicitarea reprezentantului legal al unităţii sanitare, nu doar la solicitarea Ministerului Sănătăţii, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate („CNAS”) sau a ministerelor şi a instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

Refuzul de a primi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

Cu privire la documentele care atestă calitatea de asigurat, se prevede că după implementarea dispoziţiilor privind cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate, acestea vor fi, după caz:

  • cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau
  • adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni.               

Astfel, persoana care refuză în mod expres primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, din motive religioase sau de conştiinţă, va putea dovedi calitatea de asigurat în vederea furnizării serviciilor medicale cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni, document care va fi emis de casa de asigurări la care respectiva persoană este înregistrată și al cărui model va fi stabilit prin ordin al Președintelui CNAS. Totodată, se prevede că neprezentarea adeverinţei anterior-menţionate determină acordarea serviciilor medicale contra cost, cu excepţia celor acordare gratuit, în cadrul pachetului minimal de servicii medicale.

reforma2

Sursa foto: Lege5.ro

Autori:

Olga Cobăsneanu

Ana Pupăza

Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii

Ai nevoie de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here